Dokumenty základní školy

skolni_rad-201x300

Školní řád základní školy

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy.

gdpr

Informace ke zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ Praskačka

Základní škola a mateřská škola Praskačka, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje potřebné k vedení dokumentace školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím ...

skolzakon

Školský zákon 561/2004 Sb.

Upravuje předškolní, základní,střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“)uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Kontaktní QR kód

vizitka školy

Naše Stránky

POVINNÉ INFORMACE

© 2022, Základní a mateřská škola Praskačka, všechna práva vyhrazena