Zápis do prvního ročníku základní školy

Zápis se uskuteční 14. dubna v čase 14.30 – 17.00 v budově Základní školy Praskačka

K zápisu je potřeba přinést: 
  • rodný list dítěte 
  • platný občanský průkaz zákonných zástupců
  • případně vyplněnou „Žádost o přijetí“ a „Zápisní list“