Dokumenty jídelen

Logo čtyři spojená srdce

Vnitřní řád školní jídelny Praskačka

Vnitřní předpis, kterým se řídí provoz školní jídelny Praskačka. Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.§30, vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy

Logo čtyři spojená srdce

Vnitřní řád školní jídelny Sedlice

Vnitřní předpis, kterým se řídí provoz školní jídelny Sedlice. Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.§30, vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy.