Naše základní škola

Od školního roku 2022-23 jsme vypracovali zbrusu nový Školní vzdělávací program, ve kterém jsme nejen reagovali na všechny změny v českém školství, ale hlavně jsme změnili jeho název: LASKAVÉ SRDCE.

Již ze samého názvu je patrné, jakým směrem a způsobem chceme vést naše žáky, pedagogy i rodiče. Dopomoci dětem k tomu, aby pro ně byla škola bezpečným a klidným prostředím, do kterého se těší a vědí, že mu zde jsou všichni nablízku. Chceme respektovat co nejlepším způsobem individuality dětí, jejich možnosti, schopnosti a dovednosti. Vyzdvihovat v nich to dobré a pomoci zvládnout to obtížnější.

To vše se snažíme podporovat zapojením do krátkodobých i dlouhodobých projektů, jako je happening Jsem laskavec nebo sbírkami reagující na aktuální životní situace. Účastí dětí v zájmových kroužcích vychováváme ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektování individuality spolužáků. Setkáváním rodičů a pedagogů posilujeme důvěru a otevřenost školy. Samozřejmostí jsou společné oslavy narozenin, oceňování dětí za laskavý čin, každodenní motivace k hezkým mezilidským vztahům.

Logo čtyři spojená srdce
Školní vzdělávací program LASKAVÉ SRDCE