Naše mateřská škola Praskačka

Mateřská škola v Praskačce je součástí budovy Základní školy v Praskačce. Škola má jednu smíšenou třídu, která se nachází v 1. patře. Ve třídě pracují dvě plně kvalifikované učitelky a dle potřeby i pedagogický asistent.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Jsme kamarádi“. Program je shodný i pro odloučené pracoviště – Mateřskou školu Sedlice, se kterou úzce spolupracujeme.
Vnitřní vybavení MŠ odpovídá moderním požadavkům a hygienickým normám a je stále modernizováno.
Součástí MŠ je rozlehlá zahrada, na které se postupně vybudovalo mnoho přírodních herních prvků. Děti využívají hmatový chodník, tunel, bahniště, mlhoviště a celoročně pozorují hmyzí hotel. Dále mají děti k dispozici hrací prvky, venkovní kuchyňku, klouzačku, houpačku, překážkovou dráhu.
Mateřská škola se nachází v klidné části obce, její okolí nabízí dostatek příležitostí pro pobyt dětí v přírodě. Využíváme nabídek k návštěvám místních farmářů, hospodářů, řemeslníků a podnikatelů, kde se děti seznamují s mnoha řemesly a povoláními. Pozorují domácí zvířata a seznamují se s jejich chovem. Děti využívají i obecní hřiště u sokolovny vhodné pro míčové a další hry. Pro pohybové aktivity děti využívají tělocvičnu základní školy.

Co dále nabízíme?

  • Tradiční akce s dětmi a rodiči: podzimní stezka po okolí obce, Dýňobraní, vánoční zahradní setkávání, Velikonoční jarmark, Čarodějnice, jarní stezka po okolí obce, loučení s předškoláky, charitativní sbírky
  • Tradiční akce s dětmi: první školní tematický den ve škole, Mikulášská nadílka, rozbalování dárků od Ježíška, karneval, Čarodějnický den, divadelní představení, Olympiáda v MŠ
  • Akce pro veřejnost: dny otevřených dveří, Pějme píseň dokola, vítání občánků
  • Projektové dny s různou tématikou
  • Plavání pro předškolní děti
  • Keramika