Zápis do mateřské školy Praskačka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2024/2025

V případě dotazů, nejasností, volejte na telefonní čísla:

  • Bc. Eva Věcková 606 061 333,
  • Mgr. Adriana Gajová 725 159 171

Termín: pondělí 13. 5. 2024 od 13 do 16:30 hodin v Základní škole Praskačka

Žádost i všechny přílohy:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Žádost i všechny přílohy mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole

Žádost musí být doručena nejpozději do 12. 5. 2024

Kontakty:

datová schránka: p56mgsd

e-mailová adresa: info@zspraskacka.cz

adresa: Základní škola a mateřská škola, Praskačka, Praskačka 60, 503 33

telefon: 724 514 050