Naše mateřská škola Sedlice

Mateřská škola Sedlice je odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy Praskačka. Ve dvou věkově smíšených třídách pracují čtyři plně kvalifikované učitelky. V případě potřeby i pedagogický asistent.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Laskavé srdce“. Program je shodný i pro další odloučené pracoviště – Mateřskou školu Praskačka, se kterou úzce spolupracujeme.
Moderní jednopatrová dvoutřídní mateřská škola se nachází v centru obce Sedlice. V přízemí je umístěna třída Klubíčko, do které dochází děti ve věku tři až čtyři roky
a v 1. patře se nalézá třída Sluníčko, kterou navštěvují děti ve věku čtyř až šesti let včetně dětí s odkladem školní docházky. V tomto patře je také kuchyň s jídelnou.

Třída Klubíčko
Třída Sluníčko

K budově přiléhá prostorná zahrada se zahradním domkem, pergolou, stoly a židličkami. Dále zde mají děti k dispozici pískoviště, houpačky, skluzavku, lanovou dráhu a hrazdu. Na nedávno dokončeném hřišti s umělým povrchem a herními prvky mají možnost jízdy na dopravních prostředcích.

Typické vesnické prostředí nabízí dětem různě zaměřené vycházky do okolí. Děti mohou pozorovat a poznávat život domácích a hospodářských zvířat, zvířat volně žijících, také zahrady se sezónním ovocem a zeleninou a v neposlední řadě život hmyzu. Rovněž mohou navštěvovat místní hřiště „Sokol“, kde se mohou věnovat dalším různým aktivitám.

Nadstandardní činnosti

  • Tradiční akce s dětmi a rodiči: setkání dětí a rodičů na zahradě školy, Dýňování, adventní jarmark, Čarodějnický rej, tvořivé dílny, oslava Dne matek, loučení s nejstaršími dětmi před odchodem do základní školy
  • Tradiční akce s dětmi: Mikulášská nadílka, nadílka Ježíška, karneval, Čarodějnický den, charitativní sbírky, divadelní představení, přespávání nejstarších dětí v MŠ, sportovní den k MDD
  • Akce pro veřejnost: vítání občánků, novoroční přání seniorům, Pějme píseň dokola, dny otevřených dveří
  • Projektové dny s různou tématikou
  • Angličtina
  • Plavání (účastní se nejstarší děti)
  • Keramika
  • Aerobic