Rozdělovník emailových adres

Vážení uživatelé webových stránek, pedagogové, žáci, přátelé školy, instituce a společnosti,
Naše školské zařízení začalo v roce 2019 a 2020 využívat služeb Microsoft 365 Education. Díky tomu mohlo zajistit jak distanční výuku, tak větší komfort a bezpečnost v komunikaci žáků, pedagogů a ostatních pracovníků školského zařízení. Každý zaměstnanec školského zařízení a žáci základní školy od 3. třídy tak mají k dispozici svůj školní Microsoft účet i svojí školní emailovou adresu. Emailové adresy žáků slouží výhradně ke komunikaci uvnitř školského zařízení a k výuce, proto nebudou zveřejňovány. Emailové adresy zaměstnanců jsou již na webových stránkách školy.

Rozdělovník emailových adres je celkem jednoduchý. Každý zaměstnanec má svojí emailovou adresu, která je uvedena na internetových stránkách, u jednotlivých součástí školského zařízení.
Důležité je v emailové adrese slovo “info“. Znamená, že se jedná o sdílenou emailovou schránku a pokud ji použijete zpráva bude doručena všem zaměstnancům zařazeným do příslušné součásti školského zařízení a vedení školského zařízení (viz. tabulka níže).

Pokud v emailové adrese “info” není, komunikujete přímo s jednotlivým uživatelem, aniž by byla zpráva doručena jinam. Každý uživatel si může nastavit své přeposílání zpráv na jinou emailovou adresu, ale to už je věc jeho nastavení.
Emailová adresa info@zspraskacka.cz je hlavní emailovou adresou školského zařízení, určena pro vedení školského zařízení. Zpráva bude doručena ředitelce školy a zástupkyni ředitelky školy.

Pokud tedy chcete poslat email jednotlivému zaměstnanci, vyberte přímo jeho emailovou adresu. Nikomu jinému nebude tento email doručen a nikdo jiný k němu nemá přístup (pokud to nemá zaměstnanec sám nastaveno jinak, nebo pokud nenastanou podmínky, kdy to zákony ČR vyžadují – jedná se o pracovní účty).

Pokud chcete informovat celou součást školského zařízení i vedení školského zařízení, použijte emailovou adresu, kde je obsaženo slovo “info“.

Emailová adresaKdo obdrží zprávu
info@zspraskacka.czhlavní adresa školského zařízení - ředitelka, zástupkyně ředitelky (vedení školy)
info.skola@zspraskacka.czpedagogický sbor základní školy + vedení školy
info.mspraskacka@zspraskacka.czpedagogický sbor mateřské školy Praskačka + vedení školy
info.mssedlice@zspraskacka.czpedagogický sbor mateřské školy Sedlice + vedení školy
info.druzina@zspraskacka.czvychovatelky družiny + vedení školy