Kontakty základní školy

Obsah

 

Praskačka 60, Praskačka, 503 33, IČO 75019001

Bankovní spojení: 1085804319/0800

Hlavní emailová adresa: info@zspraskacka.cz

Emailová adresa pro základní školu: info.skola@zspraskacka.cz

Tel: 724 514 050

Vedení základní školy a pedagogové

Ředitelka školy

učitelka 3. a 5. ročníku

Mgr. Adriana GAJOVÁ

Telefon :

Zástupkyně ředitelky školy

2. ročník

Mgr. Martina BURDOVÁ

Telefon :

Učitelka

1. ročník

Mgr. Klára FEUERMANNOVÁ

Telefon :

Školní speciální pedagog

Andrea MAREŠOVÁ

Telefon :

777 019 710

Asistentky pedagoga

Pedagogická asistentka

Anna SCHNÁBELOVÁ

Telefon :

Pedagogická asistentka

Pavla ČERNÁ, DiS.

Telefon :

Nepedagogičtí pracovníci

Školnice základní školy

Ivana ŠIROKÁ

Logo školního zařízení, čtyři srdce spojené cípem s nápisem Laskavé srdce

Telefon :

Webpisec, správce

Microsoft účtů

Kamil FIKAR

Telefon :

+420 603 762 246

Účetní

Jiří Středa

Logo školního zařízení, čtyři srdce spojené cípem s nápisem Laskavé srdce

E-mail:

 

Telefon :

Školní družina

Praskačka 60, Praskačka, 503 33, IČO 75019001

Bankovní spojení: 1085804319/0800

Hlavní emailová adresa: info@zspraskacka.cz

Emailová adresa pro školní družinu: info.druzina@zspraskacka.cz

Tel(prosíme využijte SMS): 725 583 344

Vychovatelka školní družiny

Lenka PETRUŠKOVÁ

Telefon :

Pedagogická asistentka

Anna SCHNÁBELOVÁ

Telefon :