Třída Klubíčko

Ve třídě Klubíčko aplikujeme prvky pedagogického systému Marie Montessori. Velmi často slýcháme prosbu dítěte: „Já sám.“ Využijme této jeho spontaneity a aktivity, ke které potřebuje čas, naši lásku, trpělivost a klid.  My jsme připraveni dítěti pomoci, ale pomocníkem bychom se měli stát teprve tehdy, až nás o to požádá. I když z počátku dítě své předsevzetí napoprvé, napodruhé nezvládne, dejme mu důvěru a podpořme ho v tom, že se mu to určitě jednou povede. Když budeme trpěliví a klidní a dítěti se jeho úmysl podaří, dojde k jeho obrovské radosti a sebeuspokojení: „Já jsem to zvládnul sám.“ Učitelka je průvodcem, který pro dítě připravuje podnětné prostředí. Činnosti chystá, nabízí a děti k nim inspiruje.

Třída je rozčleněna do pěti oblastí:

 1. Praktický život, sebeobsluha

V této oblasti se děti budou moci věnovat aktivitám běžného života například nabírání lžící, naběračkou, kleštičkami; přesýpání různých druhů potravin, přelévání vody, šlehání, zametání, šroubování, leštění zrcátka, zapínání knoflíků, zipu; česání vlasů,… Činnosti povedou děti k rozvoji koordinace oka a ruky, jemné motoriky, pozornosti, udržování pořádku, ke zpřesňování a zjemňování pohybů apod.

 2. Smysly

Zde si děti v rámci různých aktivit budou rozvíjet koordinaci oka a ruky, sluchovou diferenciaci, vnímání velikosti, posloupnosti, barev, tvarů, vůní atd.

 3. Jazyk

Pomocí obměňovaných pomůcek se děti budou věnovat aktivitám předcházejícím

čtení a psaní.

 4. Matematika

Matematika je všude kolem nás… Děti budou objevovat čísla, tvary, pojmy, množství…

 5. Kosmická výchova

Pojem vyjadřuje, že vše souvisí se vším a tvoří jeden celek. Touto myšlenkou se zabýval i Jan Amose Komenský. Oblast zahrnuje například témata z prvouky, přírodovědy, témata společenská nebo dovednosti pohybové, výtvarné či hudební. Děti budou prostřednictvím pomůcek poznávat svět lidí, zvířat, rostlin, planetu Zemi, přírodní jevy,…

Jedna z učitelek v roce 2002 – 2003 vystudovala roční vzdělávací kurz akreditovaný MŠMT
a získala „Český národní Montessori diplom pro práci s dětmi od 3 do 9 let Montessori metodou“.

Podrobnější informace k pedagogickému systému Marie Montessori zde:  www.montessoricr.cz