Třída Klubíčko

Třída Klubíčko je pro děti od 3 do 4 let a nachází se v přízemí mateřské školy. Skládá se ze dvou prostorných místností. V jedné místnosti se nacházejí stolečky se židličkami, kuchyňský koutek, stoleček s výtvarkou a druhá místnost slouží jako herna a místo pro odpočinek. Součástí této místnosti je i hudební a pohybový koutek vybavený Piklerovým trojúhelníkem a žebřinami.

Třída je rozčleněna do pěti oblastí:

1. Předčtenářská gramotnost

zde se děti seznamují s písmeny, knížkami správným úchopem tužky a rozvíjejí zde předčtenářskou gramotnost

2. Předmatematická gramotnost

v tomto koutku se děti blíže seznámí s čísly, geometrickými tvary, porovnáváním, řazením a osvojí si základní předmatematické představy

3. Praktické činnosti

zde se děti seznamují s praktickými činnostmi zaměřené na samostatnost, sebeobsluhu a rozvíjejí také jemnou motoriku /přelévání, nabírání naběračkou, stříhání, lepení, …/

4. Smysly

v tomto koutku se dětí blíže seznamují s tím, jaké smysly máme a učí se je více zapojovat (sluch, hmat, čich, chuť a zrak)

5. Svět

ve světě se děti seznámí s tím co je běžně obklopuje: příroda, doprava, pokusy a experimenty

Naší snahou je vytvořit klidné a bezpečné prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře a kam se budou rády vracet. Děti podporujeme v samostatnosti, vedeme je k tomu, aby měly radost z toho, co už dokáží. Pro děti připravujeme podnětné prostředí a činnosti, které jim pravidelně obměňujeme. Podporujeme individuální přístup k dětem. Vedeme děti k toleranci a respektu mezi sebou i k okolnímu světu.