Třída Sluníčko

Třída Sluníčko se skládá ze dvou prostorných místností propojených širokým průchodem.  V jedné místnosti jsou pomůcky a hračky zaměřené na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, kuchyňka, domeček pro panenky a akvárium.   V druhé části třídy je tělovýchovné nářadí a pomůcky na rozvoj fyzické zdatnosti, které děti mohou využívat volně dle potřeby. Dále se zde nachází konstruktivní hry, stavebnice  a interaktivní tabule.  

Uplatňujeme formy individuální a skupinové práce, které jsou přizpůsobeny úrovni a věku dětí. Jelikož třída Sluníčko je určena především dětem předškolního věku, věnujeme se zejména rozvoji kompetencí potřebných pro zdárný vstup do školy. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní hru, využíváme prosociální učení, zařazujeme smyslové a interaktivní hry, experimentování a metodu pokusu a omylu. Každodenně se děti setkávají v komunitním kruhu, kde mohou vyjádřit své prožitky a přání. Rádi s dětmi vyrážíme do přírody na procházky po okolí. 

Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení. Snažíme se, aby děti do mateřské školy chodily rády, navazovaly zde dětská přátelství a aby se zde cítily bezpečně. Chceme v dětech vytvářet úctu k životu ve všech formách a  povědomí o mezilidských morálních hodnotách, které pak použijí v dalším životě.