Třída Sluníčko

Třída Sluníčko se nachází v 1 patře mateřské školy, skládá ze dvou prostorných místností propojených širokým průchodem.  V tomto školním roce nově zkoušíme z důvodu lepší adaptace přecházejících dětí z oddělení Klubíčka sjednotit systém nabízených činnostních koutků. Koutky jsou označeny stejnou barvou a symbolem jako v druhé třídě. Jsou zde nabízeny takové činnosti a didaktické pomůcky, které rozvíjí určitou výchovnou oblast a odpovídají úrovni a věku dětí. 

V první části třídy nabízíme činnostní koutky a následující aktivity:

Předčtenářská gramotnost

zde se děti seznamují s písmeny, knížkami správným úchopem tužky a rozvíjejí zde předčtenářskou gramotnost

Praktické činnosti

zde se děti seznamují s praktickými činnostmi zaměřené na samostatnost, sebeobsluhu a rozvíjejí také jemnou motoriku.

Předmatematická gramotnost

v tomto koutku se děti blíže seznámí s čísly, geometrickými tvary, porovnáváním, řazením a osvojí si základní předmatematické představy

Smysly

v tomto koutku se dětí blíže seznamují s tím, jaké smysly máme a učí se je více zapojovat (sluch, hmat, čich, chuť a zrak)

V první části třídy nabízíme činnostní koutky a následující aktivity:

Svět

ve světě se děti seznámí stím, co je běžně obklopuje: příroda, doprava, pokusy a experimenty

Ve třídě je i koutek s tělovýchovným nářadím a pomůckami na rozvoj fyzické zdatnosti, které děti mohou využívat volně dle potřeby. Dále se zde nachází konstruktivní hry, stavebnice, interaktivní tabule, koutek „farma“ a místo pro hry s auty.  Je zde i klavír a úložný prostor pro lůžkoviny. V této místnosti si děti nejen hrají, ale cvičí, relaxují a odpočívají. 

Uplatňujeme formy individuální a skupinové práce, které jsou přizpůsobeny úrovni a věku dětí. Jelikož třída Sluníčko je určena především dětem předškolního věku, věnujeme se zejména rozvoji kompetencí potřebných pro zdárný vstup do školy. Poskytujeme dětem prostor pro spontánní hru, využíváme prosociální učení, zařazujeme smyslové a interaktivní hry, experimentování a metodu pokusu a omylu. Každodenně se děti setkávají v komunitním kruhu, kde mohou vyjádřit své prožitky a přání. Nově se třída Sluníčko zapojili do programu „Udrž se“, který podporuje zdravý dětský pohyb a správné pohybové návyky.  

Vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení. Snažíme se, aby děti do mateřské školy chodily rády, navazovaly zde dětská přátelství a aby se zde cítily bezpečně. Chceme v dětech vytvářet úctu k životu ve všech formách a  povědomí o mezilidských morálních hodnotách, které pak použijí v dalším životě.