Rozvrhy základní školy pro rok 2023/24

Obsah

Rozvrh pro 1. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Lenka PETRUŠKOVÁ, Hudební výchova: Mgr. Martina BURDOVÁ, Tělesná výchova:  Linda ROLKOVÁ

Rozvrh pro 2. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Klára FEUERMANNOVÁ, Hudební výchova: Mgr. Martina BURDOVÁ

Rozvrh pro 3. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Martina BURDOVÁ; Tělesná výchova: Linda ROLKOVÁ, Anglický jazyk: Mgr. Klára FEUERMANNOVÁ

Rozvrh pro 4. třídu

Spojená s 5. třídou

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Adriana GAJOVÁ; Anglický jazyk: Pavla ČERNÁ DiS.; Informační technologie: Pavla ČERNÁ  DiS.; Hudební výchova: Mgr. Martina BURDOVÁ; Tělesná výchova: Linda ROLKOVÁ; Pracovní činnosti: Lenka PETRUŠKOVÁ; Výtvarná výchova: Lenka PETRUŠKOVÁ; Čtení: Lenka PETRUŠKOVÁ

Rozvrh pro 5. třídu

Spojená se 4. třídou

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Adriana GAJOVÁ; Hudební výchova: Mgr. Martina BURDOVÁ; Anglický jazyk: Mgr. Klára FEUERMANNOVÁ; Informační technologie: Pavla ČERNÁ, DiS.; Pracovní činnosti: Lenka PETRUŠKOVÁ; Výtvarná výchova: Lenka PETRUŠKOVÁ