Rozvrhy základní školy

Obsah

Rozvrh pro 1. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Klára FEUERMANNOVÁ, Hudební výchova: Mgr. Martina Burdová

Rozvrh pro 2. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Martina BURDOVÁ; Tělesná výchova: Lenka PETRUŠKOVÁ

Rozvrh pro 3. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Adriana GAJOVÁ; Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti: Lenka PETRUŠKOVÁ; Hudební výchova: Mgr. Martina BURDOVÁ; Anglický jazyk: Mgr. Klára FEUERMANNOVÁ; Prvouka, Čtení: Mgr. Monika JONÁŠOVÁ

Rozvrh pro 4. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Monika JONÁŠOVÁ; Anglický jazyk, Informační technologie: Pavla ČERNÁ, DiS.; Hudební výchova: Mgr. Martina Burdová

Rozvrh pro 5. třídu

Den

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

Třídní učitelka: Mgr. Adriana GAJOVÁ; Výtvarná výchova: Lenka PETRUŠKOVÁ; Hudební výchova: Mgr. Martina BURDOVÁ; Anglický jazyk: Mgr. Klára FEUERMANNOVÁ; Informační technologie: Pavla ČERNÁ, DiS.; Pracovní činnosti: Mgr. Monika JONÁŠOVÁ