Projekt – Spolupráce s Austrálií

Od letošního školního roku jsme zahájili spolupráci s komunitní českou školou v australském městě Perth. Ředitelkou této školy je paní Kate Steffens, která na jeden den osobně navštívila naši školu. Dozvěděli jsme se od ní spoustu zajímavostí nejen o jejich škole, ale i odlišnostech Austrálie, což děti nesmírně bavilo a zajímalo. Moc se těšíme na naši vzájemnou součinnost – poznávání tradic, jiných kultur, literatury a zajímavostí z jižní polokoule.

Dovolte mi, představit vám Kate Steffens:

Kate je ředitelkou komunitní české školy v australském městě Perth. Škola se specializuje na výuku českého jazyka pro děti. Žáci školy se nejen učí jazyk, ale také se seznamují s reáliemi České republiky, tradicemi a kulturou prostřednictvím literatury pro děti, hudby, výtvarných technik a dramatické výchovy. Ve výuce využívají vzdělávací příručky pro 1. stupeň ZŠ schválené MŠMT a moderní interaktivní vzdělávací metody. Výuka je vedena kvalifikovanými českými pedagogy. Škola pravidelně nabízí dětské vzdělávací workshopy a organizuje každoročně celou řadu mimoškolních aktivit pro rodiče i děti. Disponuje také rozsáhlou českou dětskou knihovnou, kterou využívají děti i rodiče. Moc se těšíme na mezinárodní spolupráci s žáky této školy.