Shrnutí spolupráce s Austrálií ve školním roce 2023/24

V září tohoto školního roku jsme měli tu čest přivítat paní Kate Steffens, ředitelku české školy v Perthu, která navštívila naši ZŠ Praskačka. Během její návštěvy se naši žáci dozvěděli o životě a vzdělávání v australské škole a byly položeny základy pro budoucí spolupráci. S nadšením jsme se pustili do tvorby česko-anglických videí, která měla za cíl propojit naše děti s jejich vrstevníky v Austrálii. Přestože naše snahy byly zpočátku jednostranné a na odezvu jsme čekali déle, než jsme předpokládali, neztratili jsme naději. 

Když paní Steffens opustila svou pozici ředitelky školy, byli jsme zpočátku v nejistotě. Nicméně, paní Lenka Holásková nám poskytla cenný materiál z Perthu, který obohatil naše hodiny konverzace a přinesl nový rozměr do výuky. 

Jarní měsíce přinesly změnu, když jsme byli informováni o jmenování paní Veroniky Čutkové novou ředitelkou. Paní Marcela Michálková se nově stala naší kontaktní osobou. Obě dámy se zasloužily o obnovení a posílení naší spolupráce. První videa zaslaná z Perthu byla pro naše děti velkým potěšením a ukázala nám, že naše snahy nebyly marné. Seznámili jsme se s prostředím australské školy, které je velmi odlišné od našeho. 

V době, kdy většina našich žáků byla na škole v přírodě, jsme využili příležitosti a společně s paní Michálkovou jsme připravili překvapení pro naše odcházející páťáky. Naše mladší kolegy z Austrálie jsme požádali o vzkaz na rozloučenou, který byl pro nás velmi dojemný. 

Tato spolupráce nám ukázala, že i přes počáteční obtíže může mezinárodní partnerství přinést obohacující zkušenosti pro všechny zúčastněné. Jsme vděční za každý krok, který nás přiblížil k lepšímu porozumění a vzájemné podpoře. 

Přiložené video je krásným příkladem toho, jak může spolupráce překonat vzdálenosti a spojit srdce.