Soutěž – Vícejazyčnost je bohatství!

S radostí Vám oznamujeme, že se naše škola aktivně zapojila do soutěže „Vícejazyčnost je bohatství“,
kterou pořádal projekt spolku Zaedno, KAMARÁDI.

Této soutěže se zúčastnili naši žáci z Ukrajiny, Tchaj-wanu a Vietnamu, kterým byly patrony jejich čeští
spolužáci. V kategorii „Jednotlivci-mladší děti“, s tématem „Praha- starobylá a moderní“ se zúčastnili
žáci 4. a 5.ročníku, se svými patrony:

Kyrylo Zelenskyi, kterému byla patronkou Eliška Šubrtová,
Jáchym Včelák, s patronkou Izabelou Sedláčkovou,
Valeria Bahatska, se svým patronem Janem Němcem a
Nhu Ngoc Nhi s patronkou Ditou Schnábelovou

Poslední jmenovaná žákyně naší školy, Nhu Ngoc Nhi, získala za krásnou kresbu Karlova mostu
Zvláštní ocenění za vynikající účast. Gratulujeme!

Z 1.ročníku se do kategorie „Kolektivní práce-mladší děti“, zapojila Anežka Včelák se svými spolužáky.
Tématem této kategorie byly „Symboly a tradice národů“.

Naše škola také získala krásné ocenění v kategorii „Škola za příkladnou spolupráci“.
Všem zúčastněným velmi gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy!

Co děti vytvořily

Foto z vyhlášení