Program školního roku 2023/2024

Obsah

SOUTĚŽE A PROGRAMY:

Program MŠMT: OPVVV JAK
Celostátní srovnávací testy Scio
Testování ČŠI
Soutěže okresního, krajského i celostátního významu
Soutěže vyhlášené MŠMT
Recitační soutěž Libčanská básnička
Logická olympiáda
Sportovní soutěže
Sazka Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů
CELOŠKOLNÍ PROJEKTY:
Projektové dny zaměřené na propojení teorie s praxí
Čtení pomáhá
Komunitní setkávání – výzdoba, vystoupení, vítání občánků
Setkávání rodičů a pedagogů – dílny, soutěže
Ukliďme Česko
Postcrossing
Doučování
Jsem laskavec – charitativní projekt

OSLAVY A VZPOMÍNKY:

Program MŠMT: OPVVV JAK
Celostátní srovnávací testy Scio
Testování ČŠI
Soutěže okresního, krajského i celostátního významu
Soutěže vyhlášené MŠMT
Recitační soutěž Libčanská básnička
Logická olympiáda
Sportovní soutěže
Sazka Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti olympijských vítězů

CELOŠKOLNÍ PROJEKTY:

Projektové dny zaměřené na propojení teorie s praxí
Čtení pomáhá
Komunitní setkávání – výzdoba, vystoupení, vítání občánků
Setkávání rodičů a pedagogů – dílny, soutěže
Ukliďme Česko
Postcrossing
Doučování
Jsem laskavec – charitativní projekt

OSLAVY A VZPOMÍNKY:

Slavnostní zahájení nového školního roku 4. září 2023
Státní svátek sv. Václava
Vznik Československa
Den boje za svobodu a demokracii
Advent
Velikonoce
Den Země
Den knihy
Květnové povstání
Svátek matek
Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den otců
Slavnostní ukončení školního roku 29. června 2024

SPOLUPRÁCE S RODIČI A VEŘEJNOSTÍ:

Adaptační odpoledne pro rodiče, pedagogy a žáky
Pomoc při úklidu obce (Ukliďme Česko)
Adventní zpívání
Jarmark
Vítání nových občánků našich obcí
Obnovování zvyků a tradic
Den otevřených dveří
Organizace vystoupení dětí pro veřejnost
Využití prostor školy pro veřejnost obce (cvičení, besedy, školení)
Sbírky
Zapojení rodičů do akcí školy (škola v přírodě, výlety, vystoupení, lyžařský výcvik)

Září

4. 9. – slavnostní zahájení nového školního roku
10. 9. – nedělní odpoledne pro žáky a rodiče 1. třídy
12. 9. – třídní schůzka
23. 9. – sraz absolventů školy – vystoupení
28. 9. – státní svátek sv. Václava
29. 9. – omezený provoz
Projekt – Čtení pomáhá
Organizace zájmových kroužků
Logická olympiáda

Říjen

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
Logická olympiáda
Zahájení činnosti kroužků
Vznik Československa
Projekt – Čtení pomáhá
Školská rada
Podzimní výlet

Listopad

14. 11. Informace pro rodiče
17. 11. – Den za svobodu a demokracii
Památka zesnulých
Pedagogická rada, hodnocení za 1. čtvrtletí
Zahájení přípravy na adventní zpívání
Exkurze

Prosinec

3. 12. – rozsvěcení vánočního stromečku – zpívání
22. 12. – omezený provoz
23. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny
Svátky sv. Barbory, Mikuláše, Lucie
Výroba vánočních dárků a přání pro seniory
Projekt – Čtení pomáhá

Leden

3. 1. – zahájení výuky
16. 1. – rodičovská schůzka
22. 1. – 26. 1. – lyžařský výcvik
31. 1. – vydání vysvědčení za 1. pololetí
31. 1. – 3. školní ples
Pedagogická rada – hodnocení za 2. čtvrtletí

Únor

2. 2. – pololetní prázdniny
19. 2. – 25. 2. – jarní prázdniny
Projekt – Čtení pomáhá
Exkurze

Březen

6. 3. – Den otevřených dveří
19. 3. – pěvecká soutěž Pějme píseň
20. 3. – zahájení plavecké výuky
28. 3. – velikonoční prázdniny
Minimální preventivní program
Měsíc knihy – návštěva knihovny
Exkurze

Duben

5. 4. – zápis do 1. třídy ZŠ
9. 4. – informace pro rodiče
Pedagogická rada – hodnocení žáků za 3. čtvrtletí
Den Země – úklid okolí obce
Testování žáků SCIO
Exkurze

Květen

Sportovní olympiáda škol
Návštěva dětí z MŠ ve škole
Svátek práce
Den osvobození od fašismu
Den matek
Testování žáků SCIO

Červen

Den dětí
Škola v přírodě 10. – 14. 6.
Pedagogická rada, hodnocení školního roku
Rozloučení s 5. ročníkem
Den otců
30. 6. – slavnostní vydávání vysvědčen.