Dopravní hřiště

Týden od 19. 9. – 23. 9. byl věnován dopravní výchově. Na hřišti u sokolovny nám zaměstnanci obce složili dopravní hřiště s dopravními značkami a semafory, na kterém se vystřídali všichni žáci základní školy a obou mateřských školek.

Děti projížděly hřiště na kolech a koloběžkách, zahrály si na chodce a zopakovaly si pravidla silničního provozu.

Za tento hezký týden a instalaci dopravního hřiště děkujeme paní Ing. Janě Rejlové – ředitelce za Hradecký venkov a Ing. Janě Bitnerové za Společnou Cidlinu a Obecnímu úřadu Praskačka.

Společná CIDLINA, z.s. ve spolupráci s Hradeckým venkovem o.p.s. a Městem Nový Bydžov má ve výpůjčce dětské mobilní dopravní hřiště. Hřiště je zapůjčeno od Centra služeb pro silniční dopravu Praha.