2024 Setkání v Kuklenách

Na čtvrtek 21. 3. 2024 byli žáci naší školy pozváni panem ředitelem Martinem Huškem do nedaleké ZŠ Kukleny, kde žáci vyšších ročníků připravili pro páťáky z okolních škol sportovní dopoledne spojené s prohlídkou školy.