2023 Rekapitulace školního roku – Postcrossing

Rekapitulace školního roku – odesláno 117 pohledů a 113 jsme obdrželi

Než začneme balit kufry na školu v přírodě, rádi bychom vám nyní shrnuli náš projekt a jeho plynutí školním rokem.
Po nástupu do školy jsme se pomalu nadechli, rozkoukávali, odeslali pár pohlednic do zemí blízkých i vzdálených a s napětím očekávali první pohlednici ze zahraničí. Jaká radost, když jich dorazilo několik najednou. Před Vánocemi jsme o sto šest rozesílali vánoční přání s ilustracemi Josefa Lady a naopak vánoční přání, která k nám dorazila, jsme četli ještě během března. Jaro bylo poklidnější, ale o to radostnější – pozitivních zpětných vazeb na známky od Alfonse Muchy a známky s našimi korunovačními klenoty do dnešních dnů dostáváme velké množství. Níže přikládáme ohlasy od adresátů, nejen na známky, ale i na pohledy, které jsme nakupovali na toulkách po našem kraji.

Na závěr přemýšlím, zda vám zadat „domácí úkol“ na prázdniny. Byla by ode mě velká troufalost, kdybych vás požádala o částečné zapojení se do projektu? Až se budete třeba toulat po vlastech českých, zajděte, prosím, do informačních center a kupte nám jeden pohled (dva, tři….). Pohledy bychom pak od září postupně odesílali v rámci tohoto projektu, ve kterém hodláme pokračovat, protože nás nejen vzdělává, ale hlavně nás moc baví!