2023 Návštěva knihovny v Hradci Králové

Ve středu 17. 5 . děti navštívily Knihovnu města Hradce Králové. Paní knihovnice nás provedla knihovnou a nechala děti prozkoumat všechny kouty dětského oddělení.