3.5.2023 Zápis do mateřské školy Sedlice

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2023/2024

se uskuteční 2. května od 15.00 – 16.30
v budově Mateřské školy Praskačka

se uskuteční 3. května od 15.00 – 16.30
v budově Mateřské školy Sedlice

K zápisu je potřeba přinést:

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonných zástupců
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte
  • vyplněnou žádost (formulář na webu školy)