Výpočetní technika

Ve školce nabízíme dětem i práci s výpočetní technikou. Tou je například interaktivní tabule s nabízenými programy (Barevné kamínky – iŠkolička, Martínkova dobrodružství, Workspace). Ty využíváme nejen při řízené činnosti, ale i při volné hře.  Děti jsou moc šikovné. Některé se dokáží v programech orientovat s dopomocí, některé to již zvládnou zcela samy.