Vánoční besídka

Pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a sourozence si děti nacvičily pásmo zimních písniček, básniček a tanečků. Nechybělo ani divadelní představení Boudo budko. Vystoupení před vzácným obecenstvem děti zvládly na výbornou a byly odměněny velkým potleskem.
Na závěr jsme si všichni pochutnali na dobrotách od maminek, za které moc děkujeme! 😊