Návštěva 1.třídy 

Tak jako každý rok, i letos jsme s předškoláky rádi přijali pozvání do 1. třídy. Čekalo nás hezké uvítání a zajímavé činnosti od paní učitelky Leničky a jejích žáků. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je, sedět v lavici, psaní na interaktivní tabuli a plnění pracovního listu. Všechny děti si návštěvu plně užily.🙂