Keramika

V kroužku keramiky se děti učí správně zacházet a pracovat s keramickou hlínou a glazurou. Keramika probíhá 1 x za 14 dnů vždy ve středu. V každé hodině děti vytvářejí různé výrobky z keramické hlíny dle ročního období. Při práci děti zapojují jemnou motoriku, fantazii a učí se trpělivosti.