Jarní brigáda na zahradě MŠ s rodiči a předškolními dětmi

V dubnu jsme požádali rodiče a děti o pomoc na zahradě mateřské školy. Pomohli nám s úklidem domečku, založením květné louky pro včely a vytvořením vyvýšeného záhonku, do kterého si děti nasely ředkvičky a hrášek. Za odměnu si všichni opekli buřtíky, poseděli, popovídali, děti si pohrály a celkově vládla příjemná atmosféra. Rodičům ještě jednou děkujeme.