Čarodějnice v Sedlici

Děti z MŠ Sedlice oslavily čarodějnice na hřišti Sokol. Program zahrnoval tanec na čarodějnické písničky, let na koštěti s čarodějnicí (jízda na dětské lanové dráze), pálení čarodějnice a opékání buřtů. Děti si oslavu moc užily a na jídle si pochutnaly.