2024 Kůzle ve školce

Pan Myslivec přivezl ukázat na zahradu MŠ živé kůzle. Děti ho mohly nakrmit mlékem z lahve a pohladit si ho. Moc děkujeme za nabídku a možnost vidět na vlastní oči živé mládě.