2023 Výlet do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi

Dne 17. 4. se děti ze třídy Sluníček vypravily do Chrudimi navštívit zdejší muzeum loutek. Pro děti byl připraven zážitkový program. Uvítal je totiž Kašpárek hledající zatoulanou princeznu Marionetu. Děti pomáhaly Kašpárkovi Marionetu najít. Cesta vedla muzeem, děti se během hledání seznámily se základními typy loutek a sbíraly indicie k nalezení ztracené princezny. Na konci svého úsilí princeznu opravdu našly a vysvobodily ji ze zakletí. Děti byly nadšené nejen z bohaté expozice loutek, ale také z krásných a členitých prostor budovy muzea. Líbila se jim výstava luminiscenčních loutek či interaktivní herna, kterou děti navštívily v závěru muzea. Výlet byl hrazen ze šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.