2023 Vánoční besídka

Na zahradě MŠ se uskutečnila besídka. Již od rána se děti těšily na tento velký den, kdy budou moci ukázat, co se naučily.Pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a sourozence si děti nacvičily pásmo zimních písniček, básniček a tanečků. Nechybělo ani divadelní představení O ztracené hvězdě Betlémské. Vystoupení před vzácným obecenstvem děti zvládly na výbornou a byly odměněny velkým potleskem.
Na závěr jsme si všichni pochutnali na výborných dobrotách od maminek a babiček za které moc děkujeme!