2023 Vánoce v Klubíčku

Ježíšek do mateřské školy Sedlice přiletěl 19.prosince. Děti i paní učitelky přišly v tento den slavnostně oblečené. U stromečku jsme si zazpívali vánoční koledy a postupně si každý vybral dárek, který rozbalil. Po rozbalení dárků jsme se společně s třídou Sluníček sešli na slavnostním obědě.