2023 KLUBÍČKO a SLUNÍČKO – Loutkové divadlo Kozlík 

Do školky přijelo Loutkové divadlo Kozlík. Pohádka byla poučná, poutavá a děti pomáhaly vysvobodit zakletou princeznu. Na konci si mohly prohlédnout krásně vyřezané  
loutky marionety.