2023 Cyklo výlet do McDonalds a přespávání ve školce

Ani letos jsme nevynechali tradici – cyklo výlet do McDonalds s předškoláky.  Děti se  
na výlet vždy moc těší, trénování jízdy na kole tak berou jako motivaci.  Vše zdárně zvládly  
a dojely tam i zpět v pořádku. Na zahradě a ve školce je čekal program. Nejdříve si udělaly soukromou diskotéku, pak je čekala stezka odvahy.  Navštívily jim doposud neznámé místo – půdu, kde udělaly křídou svůj záznam na komíně. Závěr večera jsme společně sdíleli  
u ohýnku na zahradě.  

Ráno děti čekala snídaně s čerstvou jahodovou marmeládou od paní školnice Irenky. Přespávání s dětmi bylo krásné. Děti i my jsme si zase uvědomili, jak se naše společné dny  
ve školce krátí, a doufáme, že budou na školku vzpomínat v dobrém. My na ně určitě ano, protože tato „parta“ dětí je moc šikovná a prima. Chtěli bychom tak poděkovat Vám rodičům  za podporu a skvělou spolupráci. Předškolákům přejeme nejen krásné prázdniny, ale i dobré „studentské časy“ vyplněné úspěchy, novým přátelstvím a spokojeností.

tř. učitelky Lenka a Martina