2023 Březen měsíc knihy

Měsíc březen je měsícem knihy. Celý měsíc jsme se věnovali knížkám. Povídali jsme si o tom, kdo je spisovatel nebo ilustrátor, jaké jsou druhy knížek a jak se knihy vyrábí. Děti si vyrobily dle své fantazie vlastní knížku a záložku. Navštívili jsme knihovnu v Praskačce, kde jsme si poslechli povídání paní knihovnice, prohlédli a půjčili knížky. V průběhu měsíce děti postupně přinesly svou oblíbenou knížku, kterou převyprávěly a představily svým kamarádům.