Pastelkový den

Po prázdninách jsme se sešli ve školce, přivítali jsme nové děti a jejich rodiče.  Všechny děti si vybarvily pastelku z papíru s jejich jménem, která bude celý rok zdobit prostory školky.