Úvod » Aktuality

22. 10. 2021

 

Aktuality 2021/2022

 

 

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...

...

Klub nadaných žáků

Máte pocit, že vám doma dřímá talent? Že je vaše dítko velmi zvídavé, zasypává vás neustálými otázkami proč? Jak to funguje? Chtěli byste poradit? Čtěte zde ...

...

Informatika - Školní účet Microsoft

Microsoft Office 365 Education je nástroj, který umožňuje práci a komunikaci v cloudu. Chtěli bychom tento moderní nástroj použít i v našem školském zařízení. Prozatím jej vyzkoušíme s našimi žáky páté třídy.

Více informací zde ...


Co nás čeká

 

Plán na měsíc říjen 2021

Program činností a akcí pro měsíc říjen 2021 zde ...

 


Stalo se

 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) N

Základní škola a mateřská škola Praskačka je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). více zde ...

...

Nový projekt Laskavost.cz N

#jsemlaskavec 2021 Projekt k oslavám Světového dne laskavosti (13.11.2021) nadace Karla Janečka. Děti zjistí, jaké to je, když druhým uděláte radost dobrým skutkem!

Více zde ...

...

2021 Mezinárodní den zvířat - Zvířecí den - ZŠ Praskačka
V rámci Mezinárodního dne zvířat jsme na naší škole uspořádali "Zvířecí den". Děti si mohly do školy přinést svého domácího mazlíčka. Takže nechyběli psi, kočky, morčata, křečci, rybičky, šneci, andulky a papoušci. Každé z nich své zvíře představily a pověděly vše, co o něm věděly. Nezapomněly s sebou vzít krmení a moc hezky se o ně staraly. Pejskaři šli pak na procházku za účelem vyvenčení. Cestou psy vrátily do svých domovů a na závěr dopoledne shlédly naučný pořad na ČT edu Terčin zvířecí svět. Žáci 5.ročníku nakonec vypracovali písemný projekt, který zdobí stěny naší školy. Děkujeme rodičům, že tento den dětem umožnili.

Fotogalerie zde ...

...

Zápis ze zasedání školské rady 9/2021 + volba nového člena za rodiče - ZŠ Praskačka

Zápis 9/2021 zde ...

Volba nového člena zde ...

...

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 - 2021
Výroční zpráva činnosti našeho školského zařízení za školní rok 2019 - 2020 zde ...

...

Exkurze do ZOO Dvůr Králové nad Labem

V rámci celoškolního projektu Život na Zemi jsme uskutečnili exkurzi do nedaleké Zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Při příjezdu dostali žáci pracovní listy, které museli během pozorování zvířat a čtení popisků vyplnit. Jejich správnost vyhodnotíme ve škole při hodině prvouky a přírodovědy. Krásné počasí a velký zájem dětí o zvířata byl zárukou příjemně stráveného pondělního dopoledne. Pochopitelně nechyběl na závěr nákup dobrot a suvenýrů. Před odjezdem si děti zařádily v lanovém centru.

Fotogalerie zde ...

...

Organizace školního roku 2021/2022

Jak bude předběžně vypadat školní rok 2021/2022? Podívejte se zde ...

...

Informace k zahájení nového školního roku

Více zde ...

...

Plán na měsíc září 2021

Program činností a akcí pro měsíc září 2021 zde ...

...

Nabídka kroužků 2021/2022

Více zde...

...

Preventivní program pro školní rok 2021-2022
Cíl programu:
Hlavním cílem prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a jejich systematické vedení ke zdravému způsobu života. Prevence rizikového chování je nedílnou součástí komplexního přístupu k výchově a vzdělávání našich studentů. Snažíme se vytvářet pozitivní a otevřené prostředí, které podporuje rozvoj kladných vztahů mezi studenty i jejich pedagogy... více zde ...

...

1.9.2021 První školní den

1. září jsme v naší škole slavnostně písničkou a dárečky přivítali 11 nových žáků. Přejeme jim v další etapě života, aby získali lásku ke škole, nová přátelství a zážitky, na které budou dlouho a s potěšením vzpomínat.

Fotogalerie zde ...

...

Školní řád

Aktualizace pro školní rok 2021/2022

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy zde ...

...

 


Co budeme potřebovat 

Toto je základní obecné vybavení. Vše vám samozřejmě upřesní paní učitelky v jednotlivých třídách.

 

odrážka

Obalené učebnice měkké ve čtvrtce a obalu, tvrdé v obalu, obaly na sešity 10x malé, 4x velké

odrážka

ručník

odrážka

Výtvarná výchova "VV" - zástěra(staré triko) na VV, sáček na VV a Pč , vodové barvy, temperové barvy (Koh -i –noor,) štětce, lepidlo, pastelky, fixy, progresa, voskovky, , kelímek, paleta, fix permanentní tenký černý, hadr na Vv

odrážka

Trojúhelník s ryskou, trojúhelník a rovné, kružítko (Koh-i –noor), napisovací tvrdé folie – A4, A5, kousek brusného papíru :-) šmirglpapír :-)

odrážka

Cvičební úbor (sáček na tělesnou výchovu "TV") – triko, krátké kalhoty, cvičky, boty na ven

odrážka

Oblečení do družiny - podle ročního období