Úvod » Základní škola » Dokumenty

12. 04. 2022

Dokumenty

 

 

Žádost o omluvení absence žáka z vyučování  N

Formát PDF (vytiskni-vyplň) zde, Formát DOCX (Word vyplň-vytiskni) zde ..., Formát DOCX (Word vytiskni-vyplň) zde ...

...

Preventivní program pro školní rok 2021-2022
Cíl programu:
Hlavním cílem prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a jejich systematické vedení ke zdravému způsobu života. Prevence rizikového chování je nedílnou součástí komplexního přístupu k výchově a vzdělávání našich studentů. Snažíme se vytvářet pozitivní a otevřené prostředí, které podporuje rozvoj kladných vztahů mezi studenty i jejich pedagogy... více zde ...

...

Školní řád

Aktualizace pro školní rok 2021/2022

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy zde ...

...

Informace o zpracování osobních údajů ZŠ a MŠ Praskačka
Základní škola a mateřská škola Praskačka, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje
potřebné k vedení dokumentace školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti
osobních údajů obracet prostřednictvím ...více zde...

...

Kriteria pro přijetí dítěte do 1. třídy základní školy  - ZŠ Praskačka

Kriteria zde ...

...

Školský zákon 561/2004 Sb.

Upravuje předškolní, základní,střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“)uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. zde...

 


 

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Praskačka na rok 2018

Návrh rozpočtu zde ...

...

Preventivní program, školní rok 2018-2019

Hlavním cílem prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a jejich systematické vedení ke zdravému způsobu života více zde ...

...

Školní vdělávací program pro rok 2018/2019

Naše málotřídní škola je školou rodinného venkovského typu. Již léta se zabývá inkluzí žáků, společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy. Žáci pěti ročníků jsou rozděleni do čtyř tříd. První ročník je zpravidla samostatný více zde...

Příloha Etická výchova zde...

...

Zápis do první třídy Základní školy Praskačka

Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy Základní školy a mateřské školy Praskačka se uskuteční online v termínu od 9. dubna do 16. dubna 2021.

Informace o zápisu I Žádost Word I Žádost PDF

 

V prohlížeči Microsoft Edge se u wordového souboru otevře v levém dolním rohu nabídka, kde si můžete soubor otevřít nebo uložit. V prohlížeči Google Chrome je třeba přidat Rozšíření prohlížeče a můžete soubor v prohlížeči i editovat. Naleznete jej zde...

 

 


Výroční zprávy

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 - 2021
Výroční zpráva činnosti našeho školského zařízení za školní rok 2019 - 2020 zde ...

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 - 2020
Výroční zpráva činnosti našeho školského zařízení za školní rok 2019 - 2020 zde ...

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017 - 2018

Výroční zpráva činnosti našeho školského zařízení za školní rok 2017 - 2018 zde ...

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016 - 2017

Výroční zpráva činnosti našeho školského zařízení za školní rok 2016 - 2017 zde ...

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 - 2016

Výroční zpráva činnosti našeho školského zařízení za školní rok 2015 - 2016 zde ...