Odběr novinek

Kalendář

Archiv

Školní časopis

Jídelníček Praskačka

Jídelníček Sedlice

 N Je značka pro nově publikované informace

 

Aktuality


 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - ZŠ Praskačka N

Základní škola a mateřská škola Praskačka je zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). více zde ...

...

24.10.2021 Helloweenská přespávačka ve škole - Družina N

Více zde ...

...

Co se děje v lese? - MŠ Sedlice N
Na přelomu září a října se děti dozvídaly něco nového o lese. Učily se poznávat stromy a lesní zvířata, kreslily a modelovaly houby a stromy, tvořily les z různých materiálů a přírodnin. Pro děti byla připravena Dubínkova stezka, na které vyhledávaly barevné fáborky a úkoly, které cestou plnily. Děti poznávaly stromy podle větvičky, vyhledávaly ptáčky na stromech, hledaly veverku a oříšky pro ni, přiřazovaly stejné houby. Cíl stezky byl na hřišti Sokol, kde děti po splnění posledních úkolů hledaly odměnu. Hned další den jsme se společně vypravily na návštěvu ke zkušenému myslivci panu Moulemu. Ten děti seznámil s tím, jak se stará o zvířata, ukázal jim své trofeje, vábničky, dalekohledy apod. Dětem se výprava velice líbila.

Fotogalerie zde ...

...

Nový projekt Laskavost.cz - ZŠ Praskačka N

#jsemlaskavec 2021 Projekt k oslavám Světového dne laskavosti (13.11.2021) nadace Karla Janečka. Děti zjistí, jaké to je, když druhým uděláte radost dobrým skutkem!

Více zde ...

...

2021 Mezinárodní den zvířat - Zvířecí den - ZŠ Praskačka
V rámci Mezinárodního dne zvířat jsme na naší škole uspořádali "Zvířecí den". Děti si mohly do školy přinést svého domácího mazlíčka. Takže nechyběli psi, kočky, morčata, křečci, rybičky, šneci, andulky a papoušci. Každé z nich své zvíře představily a pověděly vše, co o něm věděly. Nezapomněly s sebou vzít krmení a moc hezky se o ně staraly. Pejskaři šli pak na procházku za účelem vyvenčení. Cestou psy vrátily do svých domovů a na závěr dopoledne shlédly naučný pořad na ČT edu Terčin zvířecí svět. Žáci 5.ročníku nakonec vypracovali písemný projekt, který zdobí stěny naší školy. Děkujeme rodičům, že tento den dětem umožnili.

Fotogalerie zde ...

...

Plán na měsíc říjen 2021 - ZŠ Praskačka

Program činností a akcí pro měsíc říjen 2021 zde ...

...

Nové emailové adresy, rozdělovník - ZŠ Praskačka
Vážení uživatelé webových stránek, pedagogové, žáci, přátelé školy, instituce a společnosti,
Naše školské zařízení začalo v roce 2019 a 2020 využívat služeb Microsoft 365 Education. Díky tomu mohlo zajistit jak distanční výuku, tak větší komfort a bezpečnost v komunikaci žáků, pedagogů a ostatních pracovníků školského zařízení. Každý zaměstnanec školského zařízení a žáci základní školy od 3. třídy tak mají k dispozici svůj školní Microsoft účet i svojí školní emailovou adresu. Emailové adresy žáků slouží výhradně ke komunikaci uvnitř školského zařízení a k výuce, proto nebudou zveřejňovány. Emailové adresy zaměstnanců jsou již na webových stránkách školy.
S tímto souvisí i změna komunikačních adres navenek. Postupně se budou měnit emailové adresy jednotlivých součástí školského zařízení a postupně budou odbourávány komunikační kanály, které nějakým způsobem již nevyhovují. Budeme se snažit u jednotlivých součástí školského zařízení zajistit přechodné období tak, aby přechod byl plynulý a žádné zprávy se neztratily. Žádáme vás však o používání nových emailových adres co nejdříve po jejich zveřejnění. Přispějete tak k funkčnosti systému a většímu zabezpečení komunikace ... více zde

Děkujeme

 

Co nás čeká


ZŠ Praskačka

 


MŠ Praskačka

 


MŠ Sedlice
 


Družina