Úvod » Školka Sedlice » Dokumenty

14. 04. 2021

 

Dokumenty

 

Zápis do mateřských škol Sedlice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v měsíci květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Informace k zápisu I Kritéria k přijetí I Žádost Word I Žádost PDF I Čestné prohlášení Word

V prohlížeči Microsoft Edge se u wordového souboru otevře v levém dolním rohu nabídka, kde si můžete soubor otevřít nebo uložit. V prohlížeči Google Chrome je třeba přidat Rozšíření prohlížeče a můžete soubor v prohlížeči i editovat. Naleznete jej zde...

...

Školní řád mateřské školy

Řád, kterým se řídí výuka v mateřské škole zde...

...

Omluva nepřítomnosti dítěte povinné předškolní výchovy

Dokument popisující způsob omluvy nepřítomnosti dítěte na povinné předškolní výchově a dalších souvislostí zde ...

...

Provozní řád mateřské školy k datu

Obecná pravidla provozu mateřských škol Praskačka a Sedlice zde...

...

Školský zákon 561/2004 Sb.

upravuje předškolní, základní,střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“)uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.