Úvod » Školka Praskačka

27. 05. 2022

Aktuality 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zápis do první třídy - informace

Зарахування в перший клас - інформація

Zápis k předškolnímu vzdělávání - informace

Зарахування до дошкільної освіти - Інформація

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše mateřská škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...

...

Školné v mateřských školách pro školní rok 2021 – 2022

Školné v mateřských školách zřizovaných obcí Praskačka pro školní rok 2021 – 2022 zde ...

N Je značka pro nově publikované informace


 

Co nás čeká

 

30.5. Divadélko v MŠ Sedlice

 


Stalo se

 

Perníková chaloupka N
Výlet do Perníkové chaloupky se dětem moc líbil a fotky jsou důkazem, že jsme si to užili. Měli jsme možnost prohlédnout si kouzelný les a Perníkovou chaloupku. Děti od Ježibaby dostaly sladkou odměnu v podobě perníku. Dále jsme měli možnost navštívit místní peklo a sklouznout se přímo do pekla po čertí skluzavce. Dozvěděli jsme se jak vypadá nebíčko a Ježíškova pošta. Po prohlídce Perníkové chaloupky jsme se šli projít na Kunětickou horu.

Fotogalerie zde ...

...

Vzdělávací program o včelkách N
Do naší školky zavítala p. Adamcová se zábavným výukovým programem o včelách. Paní Adamcová dětem, ale i nám, dospělým, zábavnou formou představila svět včel. Děti si také na včelky zahrály – sbíraly pyl, hlídaly úl a stavěly plástve
a podívaly se na svět očima včelky. Nakonec si děti vlastnoručně vyrobily svíčku ze včelího vosku.

Fotogalerie zde ...

...

Dopravní hřiště N
V rámci tématu Doprava jsme se společně s dětmi vydali do Opatovic nad Labem na Dopravní hřiště. Na dopravním hřišti jsme si vysvětlili co která dopravní značka znamená a bezpečnost silničního provozu. A věřte, že po silnicích se projíždělo mnoho cyklistů- na koloběžkách,motorkách a odrážedlech.Po chodnících chodilo mnoho chodců. Všichni dodržovali pravidla silničního provozu a žádné přestupky se nevyskytly na to dohlížel pan policista.🙂 Děti si dopoledne náramně užily.

Fotogalerie zde ...

...

2.5. Zápis do MŠ Praskačka N

Zápis do Mateřské školy Praskačka pro školní rok 2022/2023 se uskuteční 2. května od 15.00 – 17.00 v budově Mateřské školy Praskačka

Přijaté děti zde ... N

Informace k zápisu I Kritéria k přijetí I Žádost Word I Žádost PDF I

V prohlížeči Microsoft Edge se u wordového souboru otevře v levém dolním rohu nabídka, kde si můžete soubor otevřít nebo uložit. V prohlížeči Google Chrome je třeba přidat Rozšíření prohlížeče a můžete soubor v prohlížeči i editovat. Naleznete jej zde...

...

Čarodějnický rej a přespávaní předškoláků v MŠ N
Čarodějnický den jsme si, jako každý rok, skvěle užili. Naše školka se proměnila na čarodějnickou! Do školky nepřicházely děti, jen čarodějnice a čarodějové. Létali jsme na koštěti, tančili, čarovali, zpívali a vařili kouzelné lektvary. Čarodějnický den jsme ukončili, jak jinak, než čarodějnickou diskotékou!
Večer bylo pro předškoláky připraveno přespávání ve školce a opékání buřtů a po setmění jsme se vydali na čarodějnickou stezku na které na nás na konci čekala Kanimúra, která pro děti měla připravené odměny a schovaný poklad v podobě společenské hry

Fotogalerie zde ...

....

Velikonoční jarmark
Dne 7.4.2022 se uskutečnil ve školce jarmark. Ke koupi byly výrobky s jarní a velikonoční tematikou - kraslice, jarní osení v květináči, perníčky, pomlázky, králíčci,dekorace z keramiky, zvířátkové masky, kytičky z krepového papíru a spousta dobrot. Vše donesly a vyrobily děti se svými rodiči.
Moc děkujeme všem rodičům, kteří přispěli krásnými výrobky a přišli s námi pobýt a koupit si něco velikonočního do svého domova.

Fotogalerie zde ...

...

Návštěva policie
Naši mateřskou školu navštívil preventista kriminality por.PhDr.Jaroslav Matoušek. Zábavnou formou děti seznámil s tím, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu jako chodci nebo cyklisté,o základních pravidlech silničního provozu, vyzkoušel děti ze znalosti dopravních značek, správného chování spolujezdce v motorovém vozidle, bezpečného chování cyklisty a telefonních čísel IZS.
Na závěr děti položily několik zvídavých otázek a následně Toník ukázal své vyrobené dopravní značky.
Za odměnu děti dostaly reflexní pásek.

Fotogalerie zde ...

...

 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023
se uskuteční 8. dubna v čase 14.30 –17.00 v budově Základní školy Praskačka
K zápisu je potřeba přinést:
-rodný list dítěte
-platný občanský průkaz zákonných zástupců

...

20.4. Výlet vlakem na dopravní hřiště

...

2022 Jarní stezka

Fotogalerie zde ...

...

2022 Návštěva hospodářství
V rámci našeho školkového téma " Domácí zvířátka" jsme navštívili hospodářství rodiny Buriancových. Měli jsme možnost prohlédnout si kravičku Andělku a její narozené telátko, z ruky krmit ovečku a kozy a dokonce posbírat vajíčka v kurníku. Děti byly nadšené a říkaly, že by si to malé telátko chtěly vzít domů. Dále děti si mohly vyzkoušet sezení v traktoru, což nejvíce ocenili kluci.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí - jak je třeba o zvířátka pečovat, čím se živí,.... Vycházka na statek se nám moc líbila a těšíme se až se budeme moci přijít podívat příště. Tímto moc děkujeme za krásně strávený čas.

Fotogalerie zde ...

...

2022 Keramika
V kroužku keramiky se děti učí pravidla pro zacházení s hlínou až do konečného výrobku a možnosti různého zdobení. Při práci děti zapojují jemnou motoriku,fantazii, dovednost a učí se trpělivosti. Pod jejich rukama vznikají úžasná a originální díla.

Fotogalerie zde ...

...

2022 Pěvecká soutěž Pějme písně do kola

30.3.2022 jsme se přesvědčili v pěvecké soutěži ,,Pějme píseň dokola'' o tom, že v naší mateřské škole máme výborné zpěváky Martínka, Toníka, Vojtíka, Bertíka a zpěvačky Natálku, Magdalénku, Marušku, Lindušku a Emilku. Na 1.místě v kategorii Mateřské školy se umístil Martínek, na 2.místě Vojtíšek a na krásném 3.místě Maruška. Děti na klavír doprovázela paní učitelka Klazarová. Vystupující děti dostaly za svůj krásný a výborný pěvecký výkon dáreček v podobě omalovánek.

Fotogalerie zde ...

...

2022 Březen měsíc knihy
Měsíc březen je měsícem knihy. Dva týdny jsme se věnovali knížkám. Povídali jsme si o tom, jak se knihy vyrábí, kdo je spisovatel či ilustrátor, jaké jsou druhy knížek. Navštívila nás paní spisovatelka Jitka Vítová, která dětem představila svoje knížky a přečetla pohádku. Děti si vyrobily dle své fantazie vlastní knížku a záložku. Navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme si poslechli povídání paní knihovnice, prohlédli a půjčili knížky. V průběhu týdnů si děti postupně přinesly svou oblíbenou knížku, kterou představily kamarádům.

Fotogalerie zde ...

...

9.3.2022 Den otevřených dveří

Srdečně zveme na Den otevřených dveří. Dveře budou otevřené od 7:45 do 16:30 hodin.

Těšíme se na vás.

...

Karneval v MŠ 2022
Sláva, bude velký bál, možná přijde i pan král...". Ve školce se uskutečnil karneval. Proběhlo dopoledne plné her, soutěží, tance v maskách a přehlídky masek. Děti, které nebyly zrovna ve školce měly možnost se připojit online na karneval.Děti si užily spoustu legrace a nakonec je čekalo překvapení v podobě drobných dárečků.

Fotogalerie zde ...

...

Návštěva první třídy základní školy

Tak jako každý rok, i letos jsme s předškoláky rádi přijali pozvání do 1. třídy. Čekalo nás hezké uvítání a zajímavé činnosti od paní učitelky Martinky a jejích žáků. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je, sedět v lavici a psaní na interaktivní tabuli. Všechny děti si návštěvu plně užily.

Fotogalerie zde ...

...

Plavecký výcvik

Fotogalerie zde ...

...

17.12.2022 Ježíšek v MŠ
Letos nás Ježíšek navštívil ve školce 17.12.2021. Pod stromečkem nechal dětem spoustu krásných dárečků. Děti rozbalovaly co jim síly stačily a radovaly se z nových hraček. Ježíšku,moc ti děkujeme.

Fotogalerie zde...

...

2021 Vánoční besídka
Ve čtvrtek 16.12. se na zahradě MŠ uskutečnila vánoční besídka pro rodiče, babičky a dědečky. Již od rána se děti těšily na tento velký den, kdy budou moci ukázat, co se naučily na vánoční besídku. Společně jsme ozdobili stromeček ozdobičkami od dětí a jejich rodičů, které společně vyráběli. Nechyběly básničky, písničky a taneček s vánoční a zimní tématikou. Na závěr svého vystoupení předaly děti svým rodičům dárečky, které pro ně vyrobily.

Fotogalerie zde ...

...

Mikuláš, anděl a čert
Ve čtvrtek 2.12. jsme měli s dětmi čertovské dopoledne v naší školce. Dopoledne jsme si v čertovském duchu zatančili, zazpívali, zasoutěžili a netrpělivě čekali na příchod Mikuláše, andílka a čerta.
Všechny děti byly velmi statečné a Mikuláši, andělovi i čertovi zatančily taneček ,,Byla jedna Káča". Jako odměnu děti dostaly balíčky plné překvapení.

Fotogalerie zde ...

...

Vánoční divadlo o narození Ježíška
Děti zhlédly vánoční příběh,měly možnost prožít zajímavou formou příběh Josefa a Marie,jejich putování do Betléma a narození Ježíška. Ve vánočním příběhu zaznělo mnoho známých koled.

Fotogalerie zde ...

...

Halloweenský průvod

My se duchů nebojíme, dýně pěkně rozsvítíme. Ty se leknou, jasná věc, my si dáme dlabanec.
Zahrada a celá školka ozdobená dýněmi a světýlky - taková krása čekala na rodiče a děti při Halloweenském průvodu. Pro celou vesnici byl průvod dětí s lampiony a v nápaditých maskách zpestřením podvečeru. Po skončení průvodu čekala na děti a jejich rodiče výborná dýňová polévka. Všem děkujeme za velkou účast.

fotogalerie zde ...

...

2021 Podzimní stezka - MŠ Praskačka
Podzim nabízí pestrou barevnou škálu a pěkné počasí vhodné ke krásným procházkám do přírody. Pro děti a jejich rodiče byla připravena naučná stezka, kde si ověřili svoje znalosti související s podzimním obdobím. Po splnění stezky čekala pro děti na zahradě MŠ odměna.

Fotogalerie zde ...

...

Bramborový týden
Celý týden jsme si povídali o bramborách, naučili se nové “ bramborové básničky “,společně si připravili hranolky a bramboráky, na které děti samy oloupaly, nakrájely a nastrouhaly brambory. Poznávali jsme různé pokrmy z brambor,závodili v družstvech v sázení a sklízení brambor. Vytvořili zvířátka z brambor. Nakonec jsme si zazpívali písničku “Cos to Janku, cos to sněd “.

Fotogalerie zde ...

...

První dny ve školce
První dny v třídě "Beruškách" jsme se přivítali po prázdninách s kamarády, vyprávěli si zážitky z prázdnin, seznamovali s novými kamarády, hráli jsme si, tvořili berušky s našimi jmény, tancovali a dováděli.

Fotogalerie zde...

...

Rodičovské schůzky v mateřských školkách

Vážení rodiče,

rodičovská schůzka mateřské školy v Praskačce se bude konat dne 6.9. 2021 od 16:30 hodin v prostorách MŠ.

 

V zájmu klidného průběhu tohoto setkání si prosíme zajistěte hlídání dětí a nevoďte je na schůzku.
PROSÍME, VEZMĚTE SI S SEBOU RESPIRÁTOR.
Děkujeme za pochopení.