Úvod » Školka Praskačka » O školce

20. 03. 2022

 

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše mateřská škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...

 

O školce

 

Každý den se ve školce řídí daným režimem. Jednou z jeho částí je výchovná a vzdělávací část, zaměřená na vyvážený rozvoj dětské osobnosti. Velkou pozornost věnujeme především rozvoji kladných morálněvolních vlastností, estetické činnosti s větším zaměřením na výtvarnou činnost a pak různým projektům. Tématem letošního projektu je ekologie.
Další velmi důležitou částí života ve školce je hra, ať již řízená nebo spontánní. Zde jsme se zaměřili především na zřizování a vybavení různých dětských koutků, za nemalého přispění rodičů. Za to jim velmi děkujeme.
Školka také spolupracuje se školou, společně se účastníme různých akcí, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení atd. Soutěžíme v Praskačském zpěváčkovi. Využíváme ke cvičení tělocvičnu školy a školní družina zase naši zahradu a její vybavení.

 

V MŠ Praskačka došlo o letních prázdinách k menším stavebním úpravám, které přinesly zvětšení herního prostoru a oddělení spací a herní části. Ve třídách bylo položeno nové linoleum, herny byly vybaveny novým nábytkem a vymalovány. Je to moderní školka, na kterou jsme patřičně pyšné.


Obecné informace


Děti, zapsané na čtyři hodiny, prosíme, dávejte do školky v rozmezí 8:00 (změna od 1.11.2014) – 12:30 hodin. Ostatní děti přivádějte do školky nejpozději v 8:00 hodin, pak se vchod z bezpečnostních důvodů zamyká a není možné jej chodit otvírat protože již probíhá výchovná činnost děti a tu by pozdní příchody rušily. Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávejte nejpozději do 12:30 hodin, abyste nerušili odpolední klid.
Ukončení dne v naší mateřské škole je v 16:30 hodin.


Věci, které děti budou ve školce potřebovat:

 

Každé dítě má na botníku, v šatně a v koupelně své místo, označené značkou (svojí fotografii).