Mateřská škola Praskačka

O Školce

Každý den se ve školce řídí daným režimem. Jednou z jeho částí je výchovná a vzdělávací část, zaměřená na vyvážený rozvoj dětské osobnosti. Velkou pozornost věnujeme především rozvoji kladných morálněvolních vlastností, estetické činnosti s větším zaměřením na výtvarnou činnost a pak různým projektům. Tématem letošního projektu je ekologie.
Další velmi důležitou částí života ve školce je hra, ať již řízená nebo spontánní. Zde jsme se zaměřili především na zřizování a vybavení různých dětských koutků, za nemalého přispění rodičů. Za to jim velmi děkujeme.
Školka také spolupracuje se školou, společně se účastníme různých akcí, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení atd. Soutěžíme v Praskačském zpěváčkovi. Využíváme ke cvičení tělocvičnu školy a školní družina zase naši zahradu a její vybavení.

Obecné informace

Děti, zapsané na čtyři hodiny, prosíme, dávejte do školky v rozmezí 8:00 (změna od 1.11.2014) – 12:30 hodin. Ostatní děti přivádějte do školky nejpozději v 8:00 hodin, pak se vchod z bezpečnostních důvodů zamyká a není možné jej chodit otvírat protože již probíhá výchovná činnost děti a tu by pozdní příchody rušily. Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávejte nejpozději do 12:30 hodin, abyste nerušili odpolední klid.
Ukončení dne v naší mateřské škole je v 16:30 hodin.

Věci, které budou děti ve školce potřebovat

  • Náhradní spodní oblečení (zejména mladší děti)
  • Pyžamo (mimo předškoláků)
  • Teplákovou soupravu na zahradu
  • Náhradní boty na ven (podle uvážení rodičů)
  • Hrací kalhoty nebo sukýnku do třídy (bez knoflíků)
  • Plastový kelímek na pití (nesmazatelně podepsaný)
  • Bačkorky, které se nevyzouvají, ne pantofle!
  • Každé dítě má na botníku, v šatně a v koupelně své místo, označené značkou (svojí fotografii).

Kontaktní QR kód

vizitka školy

Naše Stránky

POVINNÉ INFORMACE

© 2022, Základní a mateřská škola Praskačka, všechna práva vyhrazena