Dokumenty mateřské školy Praskačka

Logo čtyři spojená srdce

Provozní řád mateřské školy

Obecná pravidla provozu mateřských škol Praskačka a Sedlice

omluvenka

Omluva nepřítomnosti dítěte povinné předškolní výchovy

Dokument popisující způsob omluvy nepřítomnosti dítěte na povinné předškolní výchově a dalších souvislostí

skolni_rad-201x300

Školní řád mateřské školy

Řád, kterým se řídí výuka v mateřské škole

skolzakon

Školský zákon 561/2004 Sb.

upravuje předškolní, základní,střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“)uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

Kontaktní QR kód

vizitka školy

Naše Stránky

POVINNÉ INFORMACE

© 2022, Základní a mateřská škola Praskačka, všechna práva vyhrazena