Úvod » Jídelna » Úvod jídelna

25. 11. 2019

Úvod

Základní škola a mateřská škola Praskačka disponuje dvěma školními jídelnami. Jedna se nachází v budově ZŠ a druhá v MŠ Sedlice.
Školní jídelna Praskačka poskytuje obědy žákům základní i mateřské školy a občanům obce. Denně se kromě ZŠ a MŠ uvaří 30 obědů pro cizí strávníky. V kuchyni jsou zaměstnány paní Marcela Štěrbová a Jana Ondráčková.
Prostředí jídelny je velmi příjemné, domácí s výzdobou odpovídající tomuto zařízení. V současné době, kdy se klade velký důraz na správné stravovací návyky a zdravý životní styl, přijali jsme i my některá opatření ke zlepšení kvality připravovaných jídel.
V MŠ Sedlici se stravují děti z MŠ a také občané obce Sedlice. V kuchyni vaří paní Jiřina Burešová. Na webových stránkách školy je každý týden vyvěšen jídelníček z obou zařízení. Změny v jídelníčku jsou vyhrazeny našim kuchařkám, které musí reagovat v případě nedodání nebo špatné kvality potravin, z kterých připravují svačiny a obědy.
Pokud mají někteří obyvatelé či podnikatelé z obce zájem stravovat se v naší jídelně, neváhejte.


Všem přejeme dobrou chuť . . . .