Úvod » Aktuality

22. 09. 2017

 

Aktuality

 

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...


 

15.1.-19.1.2018 Lyžařský kurz Olešnice v Orlických horách

Předběžná informace o lyžařském kurzu zde...

 

19.9.2017 Dřevíčková dílna

Úterní dopoledne jsme uspořádali rukodělnou dílnu nazvanou "Dřevíčková". Děti měly možnost si pod vedením zkušeného lektora osahat a vyzkoušet všechny pracovní nástroje, které jsou potřeba k opracování dřeva a výrobě dřevěných předmětů. Pak si také samy vyrobily několik hraček: ježka na kolečkách, káču a srdíčko. Žákům se práce rukama moc líbila. Chtěli bychom takové dílny organizovat častěji. Tím naplníme program školního roku Rok řemesel a oživíme tak mnohé profese.

Fotogalerie zde...

 

První školní den 2017/2018 + nabídka fotografii od fotografa

4. září proběhlo slavnostní zahájení školního 2017/2018. Ve škole jsme přivítali nejen současné žáky, ale hlavně 13 novým prvňáčků. Pro letošní školní rok jsme pro děti připravili projekt Rok řemesel. Chceme v dětech probudit zájem o povolání, která více zde...

 

Výsledky OVOV pro rok 2016/2017

Na konci roku proběhlo roční zhodnocení a byli vyhodnoceni úspěšní žáci jednotlivých zapojených škol. V naší škole získali více zde...

 

Školní četba pro ročník 2017/2018 - ZŠ Praskačka

Více zde...

 

Celoškolní projekt pro ročník 2017/2018 Rok řemesel - ZŠ Praskačka

Pro školní rok 2017 – 2018 byl vypracován celoškolní projekt s názvem Rok řemesel, který je zaměřen na různá povolání, při kterých lidé používají nejen ruce, ale i hlavu. Nebo někdy více ruce a méně hlavu, nebo někdy méně ruce a více hlavu.

Více zde...

 

1.9.2017 Školní řád - ZŠ Praskačka

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy zde ...

 

Prázdniny a ředitelské volno

29. 9. 2017 ředitelské volno

15. 1. – 19. 1. 2018 lyžařský výcvik

26. – 27. 10. 2017 podzimní prázdniny

2. 2. 2018 pololetní prázdniny

21.12.- 22.12.2017 ředitelské volno

19. 2. – 25. 2. 2018 jarní prázdniny

23. 12. – 2. 1. 2018 vánoční prázdniny

29. 3. – 30. 3. 2018 velikonoční prázdniny

30.4. 2018 Ředitelské volno