Úvod » Aktuality

30. 12. 2020

 

Aktuality 2020/2021

 

 

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...

---

Klub nadaných žáků

Máte pocit, že vám doma dřímá talent? Že je vaše dítko velmi zvídavé, zasypává vás neustálými otázkami proč? Jak to funguje? Chtěli byste poradit? Čtěte zde ...

---

Informatika - Školní účet Microsoft

Microsoft Office 365 Education je nástroj, který umožňuje práci a komunikaci v cloudu. Chtěli bychom tento moderní nástroj použít i v našem školském zařízení. Prozatím jej vyzkoušíme s našimi žáky páté třídy.

Více informací zde ...

 


Co nás čeká

 

Plán na měsíc leden 2021 - ZŠ Praskačka ֍

Program činností a akcí pro měsíc leden 2021 zde ...

...

Projekty

Projekty do kterých se přihlásili žáci naší školy naleznete zde ...

...

1. - 5.2.2021 Lyžařský kurz

Více zde ...

 


Stalo se

 

Výuka na začátku roku 2021 - ZŠ Praskačka ֍

Vážení rodiče, rozhodnutím Vlády ČR dojde od 4.1.2021 opět k přechodu na distanční vzdělávání pro 3.,4. a 5. ročník. V co nejbližší době se Vám a Vašim dětem ozvou paní učitelky s podrobnými informacemi a rozvrhem distančního vzdělávání.
Obědy jsou pro tyto ročníky automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o stravování svých dětí, ozvěte se paní Marcele Štěrbové na tel.čísle 606 061 330.
Pro 1. a 2. ročník bude probíhat výuka prezenčně s opatřeními, na které jsme už zvyklí. (roušky, bez hodin hudební a tělesné výchovy) Děkuji za pochopení

Podrobné informace k výuce do 10.1.2021 zde ...

Na druhé pololetí byly upraveny rozvrhy pro prezenční výuku. Můžete se s nimi již seznámit na webových stránkách (prozatím samozřejmě platí výše uvedené)

...

Projekty - ZŠ Praskačka ֍

Máme novinky na stránce Projekty. Obdrželi jsme certifikát i poděkování, podívejte se zde ...

...

Shrnutí výsledků vyučování v prvním pololetí ֍
Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámila s uplynulými 4 měsíci školního roku.
Vzhledem k situaci, která panuje, zvládáme vzdělávání ve spolupráci s Vámi bez problémů. Děti jsou velmi disciplinované a chápou naléhavost nošení roušek a ohleduplného chování.
Od září do října probíhala výuka prezenční, která ale ... více zde ...

...

Plán na měsíc prosinec 2020 - ZŠ Praskačka

Program činností a akcí pro měsíc prosinec 2020 zde ...

...

Listopadová výzva
máme tu listopad, a i když je už venku trochu sychravo a chladno, my se pustíme do něčeho, co nám zaručeně zvedne náladu.
Více zde ...

...

Návrat do školních lavic

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Vlády České republiky Vám můžeme s radostí oznámit, že se žáci 3.,4. a 5. ročníku vrací do lavic 30. 11. 2020... více zde ...

...

Výročí úmrtí Jana Amose Komenského - ZŠ Praskačka

Letos na podzim uplyne 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského (1592-1670), předního českého a evropského myslitele, humanisty a zakladatele moderní pedagogiky, zvaného Učitel národů.

V rámci 350 let od úmrtí J.A.Komenského se žáci naší školy přihlásili do soutěže: Komenský do tříd!
„Komenský do tříd!“ je název soutěžní kampaně, která byla zahájena 1. února 2020. Soutěžit mohou třídní kolektivy základních a středních škol v České republice, české školy v zahraničí a české základní umělecké školy či jednotlivci nad 15 let. Práce formou portrétu „zpřítomní“ J. A. Komenského ve své třídě.

klikni a podívej se na video

klikni a podívej se na video

Fotogalerie prací žáků zde      

...

Naučná stezka naší obcí - ZŠ Praskačka

od 14.11. (sobota) 13.00 do 17.11. (úterý) je pro vás pro všechny připravena naučná stezka naší obcí a jejím okolím.
Začátek stezky bude u základní školy a zelené fáborky vám ukáží směr. Cestou budete plnit úkoly, každá třída má připravené své vlastní. Na cestu budete s sebou potřebovat tužku a papír ... více zde ...

...

Ošetřovné

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna. Více zde ...

...

Prodloužení nouzového stavu do 20.11.2020 - ZŠ Praskačka

Vážení rodiče, 30.10.2020 byl usnesením vlády prodloužen nouzový stav v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 do 20. listopadu 2020 - veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.
Z tohoto důvodu nadále pokračuje distanční vzdělávání našich žáků.

Více zde ...

 

...

Distanční výuka v obrázcích - ZŠ Praskačka

Naši nejmenší a výuka na dálku. Maminky vyučují své děti i pracovním činnostem - umývání a utírání nádobí, vyklízení myčky a stlaní postele. Jsou to šikulky.

Fotogalerie zde ...

...

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019 - 2020
Výroční zpráva činnosti našeho školského zařízení za školní rok 2019 - 2020 zde ...

...

Jak to bude ve škole příštích čtrnáct dní

Změny v organizaci chodu naší základní školy zde ...

...

Plán na měsíc září 2020

Program činností a akcí pro měsíc září 2020 zde ...

...

15.9.2020 Zářijové vaření

Fotogalerie zde ...

...

2020 Plavecký výcvik

Plavecký výcvik začal 3.9.2020 a potrvá až do 12.11. Plavání je jedním z nejzdravějších sportů a umět plavat je nezbytné. Doufáme, že budou děti otužilé a nemoci se jim budou zdaleka vyhýbat.

Fotogalerie zde ...

...

První týden ve škole v roce 2020/2021

Informace k organizaci 1.týdne školního roku 2020/2021 zde ...

...

První školní den

1.9.2020 jsme se opět sešli po prázdninách ve škole. Provázelo nás pěkné ráno a dobrá nálada, jelikož se všichni již do školy těšili. Nejvíce však naši prvňáčci, kteří přišli s rodiči i prarodiči, aby s nimi prožili jejich významný den. Slavnostní přivítání proběhlo ve vyzdobené tělocvičně. Společně zazpívaná písnička a kniha s věnováním, jistě děti potěšila. Dokonce jsme se spojili videohovorem s žačkou, která v současnosti žije v zahraničí, ale bude se tímto způsobem se svými spolužáky učit a vídat. Přeji žákům a celému pedagogickému sboru pěkný začátek školního roku. Adriana Gajová

Fotogalerie zde ...

...

Školní řád

Aktualizace pro školní rok 2020/2021

Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy zde ...

...

Program akcí pro školní rok 2020-2021

Předběžný. obecný program činností a akcí pro školní rok 2020-2021 zde ...

...

Plán na měsíc září 2020

Program činností a akcí pro měsíc září 2020 zde ...

...

Úspěch našich žáků v celostátní soutěži
Ministerstvo vnitra vyhlašuje každý rok celostátní soutěž pro žáky všech stupňů škol týkající se bezpečnosti dětí, vždy na různá témata. Nejinak tomu bylo i ve školním roce 2019 – 2020. Přes všechny komplikace způsobené celosvětovou situací se soutěž uskutečnila i letos. Vzhledem k tomu, že termín odevzdání byl konec června a s tím posunuté i vyhlášení výsledků, byla jsem úžasně překvapena, že 5 žáků naší malé školy bude oceněno. Jedná se o žáky 5. ročníku Eleanoru Slavíčkovou, Terezu Bosákovou, Bořka Fikara, Petra Šlaise a Filipa Vosátku. Ceny převezmou osobně na Ministerstvu vnitra a obdrží diplomy podepsané panem ministrem Hamáčkem.
Je úžasné, že máme tolik šikovných žáků, kteří důstojně reprezentují praskačskou školu v celostátní úrovni.

 


 

Četba ve školním roce 2020/2021

Seznam povinné i doporučené školní četby ve školním roce 2020/2021 zde ...

...

Organizace školního roku 2020/2021

Jak bude předběžně vypadat školní rok 2020/2021? Podívejte se zde ...

...

Potřeby pro školní rok 2020/2021

Toto je seznam pomůcek, kterými by měly být děti vybaveny obecně. U každé třídy mohou být přidány speciální pomůcky. Inu nároky výuky prvňáka a páťáka jsou rozdílné :-)

 

odrážka

Obalené učebnice měkké ve čtvrtce a obalu, tvrdé v obalu, obaly na sešity 10x malé, 4x velké

odrážka

ručník

odrážka

Výtvarná výchova "VV" - zástěra(staré triko) na VV, sáček na VV a Pč , vodové barvy, temperové barvy (Koh -i –noor,) štětce, lepidlo, pastelky, fixy, progresa, voskovky, , kelímek, paleta, fix permanentní tenký černý, hadr na Vv

odrážka

Trojúhelník s ryskou, trojúhelník a rovné, kružítko (Koh-i –noor), napisovací tvrdé folie – A4, A5, kousek brusného papíru :-) šmirglpapír :-)

odrážka

Cvičební úbor (sáček na tělesnou výchovu "TV") – triko, krátké kalhoty, cvičky, boty na ven

odrážka

Oblečení do družiny - podle ročního období