Odběr novinek

Kalendář

Archiv

Školní časopis

Jídelníček Praskačka

Jídelníček Sedlice

 N Je značka pro nově publikované informace

 

Aktuality


 

První dny ve školce - MŠ Praskačka N
První dny v třídě "Beruškách" jsme se přivítali po prázdninách s kamarády, vyprávěli si zážitky z prázdnin, seznamovali s novými kamarády, hráli jsme si, tvořili berušky s našimi jmény, tancovali a dováděli.

Fotogalerie zde...

...

Nabídka kroužků 2021/2022 - ZŠ Praskačka N

Více zde...

...

9.9.2021 První společné Klubíčkové setkání s dětmi a jejich rodiči - MŠ Sedlice N

Fotogalerie zde...

...

První dny ve školce - MŠ Sedlice N

Fotogalerie zde...

...

Preventivní program pro školní rok 2021-2022 - ZŠ Praskačka
Cíl programu:
Hlavním cílem prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům a jejich systematické vedení ke zdravému způsobu života. Prevence rizikového chování je nedílnou součástí komplexního přístupu k výchově a vzdělávání našich studentů. Snažíme se vytvářet pozitivní a otevřené prostředí, které podporuje rozvoj kladných vztahů mezi studenty i jejich pedagogy... více zde ...

...

1.9.2021 První školní den - ZŠ Praskačka

1. září jsme v naší škole slavnostně písničkou a dárečky přivítali 11 nových žáků. Přejeme jim v další etapě života, aby získali lásku ke škole, nová přátelství a zážitky, na které budou dlouho a s potěšením vzpomínat.

Fotogalerie zde ...

...

Nové emailové adresy, rozdělovník - ZŠ Praskačka
Vážení uživatelé webových stránek, pedagogové, žáci, přátelé školy, instituce a společnosti,
Naše školské zařízení začalo v roce 2019 a 2020 využívat služeb Microsoft 365 Education. Díky tomu mohlo zajistit jak distanční výuku, tak větší komfort a bezpečnost v komunikaci žáků, pedagogů a ostatních pracovníků školského zařízení. Každý zaměstnanec školského zařízení a žáci základní školy od 3. třídy tak mají k dispozici svůj školní Microsoft účet i svojí školní emailovou adresu. Emailové adresy žáků slouží výhradně ke komunikaci uvnitř školského zařízení a k výuce, proto nebudou zveřejňovány. Emailové adresy zaměstnanců jsou již na webových stránkách školy.
S tímto souvisí i změna komunikačních adres navenek. Postupně se budou měnit emailové adresy jednotlivých součástí školského zařízení a postupně budou odbourávány komunikační kanály, které nějakým způsobem již nevyhovují. Budeme se snažit u jednotlivých součástí školského zařízení zajistit přechodné období tak, aby přechod byl plynulý a žádné zprávy se neztratily. Žádáme vás však o používání nových emailových adres co nejdříve po jejich zveřejnění. Přispějete tak k funkčnosti systému a většímu zabezpečení komunikace ... více zde

Děkujeme

 

Co nás čeká


ZŠ Praskačka

 


MŠ Praskačka

 


MŠ Sedlice
 


Družina