Úvod » Aktuality pro ročník 2018/2019

25. 06. 2020

 

Aktuality

pro ročník 2019/2020

 

 

Přečtěte si náš informační bulletin

Chcete vědět co naše mateřská škola umí a jak podává ruku vašim dětem? Krátce a jasně zde...

---

Informace k organizaci ukončení školního roku 2019/2020

odrážka

Běžný provoz mateřských škol bude do úterý 30.6. 2020

odrážka

Prázdninový provoz začíná v MŠ Sedlice od středy 1.7. do 10.7. 2020

odrážka

Prázdninový provoz v MŠ Praskačka bude od 17.8. do 31.8. 2020

odrážka

Mateřské školy budou uzavřeny od 13.7. do 14.8. 2020

odrážka

Běžný provoz mateřských škol bude zahájen od úterý 1.9. 2020

---

Školné v mateřských školách pro školní rok 2020 – 2021

Školné v mateřských školách zřizovaných obcí Praskačka pro školní rok 2020 – 2021 zde ...

 


Co nás čeká

 


Stalo se

 

Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol Praskačka a Sedlice

Výsledky zde ...

---

8.6.2020 Projektový den s instruktorkou jógy "Jóga ve školce"

---

1.6.2020 Mezinárodní den dětí - Pirátská stezka
Šli jsme na běžnou procházku, jenže najednou jsme uviděli něco zvláštního. Pirátskou vlajku a truhlu. V truhle jsme našli dopis od pirátů a mapu. Dozvěděli jsme se, že mapa nás zavede k pokladu a tak jsme se za ním vydali. Jenže to nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Zadarmo to tedy nebylo... Více zde ...

---

5.6.2020 Proužek sluší každé tváři
5.6.se s dětmi zapojíme do Dne českých rozštěpových pacientů - "Proužek sluší každé tváři"
Leták pro akci Proužek sluší každé tváři

---

5.6.2020 Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s učiteli
Základní škola a mateřské školy vás srdečně zvou na Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů, které se bude konat dme 5.6.2020 ve 14:00 hodin.
Obrázek děti, čísla, text

---

Jak se má klubíčko? - MŠ Sedlice
Děti z Klubíčka při uzavřené mateřské škole nezahálejí ... prezentace zde ...

---

Práce s dětmi z oddělení "SLUNÍČKA" po dobu uzavření MŠ

odrážka

osobně jsme předaly pracovní sešity do schránek ( Písanka předškoláka, Svět předškoláka a Matematika předškoláka) se zadáním úkolu z každého sešitu vypracovat 1 stránku týdně

odrážka

rodičům byl zaslán námětník činností "Školička doma" s tématy Velikonoce a Den Země, voda a koloběh vody

odrážka

pro děti jsme připravily dvě stezky v přírodě v lesích u Libčan a Libišan pod názvem "Dubínkovo putování za studánkou" a "Dubínkova šipkovaná" (viz přílohy se stejným názvem)

odrážka

komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím aplikace Whatsapp (založena skupina Slunicko a přes email)

odrážka

každý den je dětem zaslána namluvená pohádka a hádanka , děti odpovědi buď nakreslí, vystřihnou nebo natočí video

odrážka

odpovědi, fotky a videa od dětí jsou zpracovány v prezentaci zde ...

odrážka

připravujeme Pohádkový týden (pracovní listy rozdány do schránek, pokyny rozešleme emailem, namluvené pohádky zašleme na Whatsapp)

 

tým třídy SLUNÍČKO Lenka, Martina, Jana, Eliška

---

Informace a opatření k vývoji výskytu onemocnění COVID-19 29.4.2020

 

odrážka

Opatření obce Praskačka zde …

Na základě usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu obec Praskačka jako zřizovatel ZŠ a MŠ Praskačka prodlužuje opatření spočívající v uzavření MŠ v Praskačce a MŠ v Sedlici od 13. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

odrážka

Novinky v další organizaci vyučování zde ... Nové

odrážka

Očekává se, že k datu 4.5.2020 dojde k otevření mateřských škol Praskačka a Sedlice. Pokyny k případnému zahájení provozu naleznete zde ... Nové

 

---

4.5.2020 do 14.5.2020 Zápis do Mateřské školy Sedlice Aktualizováno
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Praskačka, jejíž činnost vykonává, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 zde...,

Kriteria pro přijetí jsou zde ...
Čestné prohlášení v .docx zde ...

Plná moc k zastupování zde ...

Žádost o přijetí .pdf zde..., .docx zde...

---

Domácí předškolní vzdělávání

Pokyny k domácímu předškolnímu vzdělávání zde ...

---

Sluníčko - Téma "Zdraví"
Toto téma jsme prodloužili na 14 dní. Děti vždy baví hrát si "Na doktora".
V jedné části třídy měly vytvořenou ordinaci, čekárnu a lékárnu. „Zdravotníci“ byli vybaveni lékařským oděvem a pomůckami. Zde si děti zahrály i na očního lékaře. V lékárně byly k dispozici obaly od léků, recepty a razítka. Ve třídě byla i potřebná laboratoř, kde děti zkoumaly vzorky ve zkumavkách (obarvenou vodu potravinářským barvivem).
Do školky zavítala i studentka střední zdravotnické školy Kristýna Čiháčková, která děti seznámila s první pomocí, jak správně reagovat, když se nám nebo někomu blízkému doma něco stane, kam a jak zatelefonovat o první pomoc a jak ošetřit drobné poranění. Simulovali jsme s ní a dětmi situaci první pomoci. Kristýna měla zapůjčené pomůcky ze školy, které si mohly děti prohlédnout a vyzkoušet (stetoskopem si poslouchaly tlukot srdce, na figuríně pozorovaly správné umělé dýchání).
Do tohoto tématu jsme zařadili i téma: "Jak se cítí handicapovaní lidé". Díky naší asistentce Elišce Randové, která se učí znakovou řeč, jsme se s dětmi učili i pár znaků - slov. Vyzkoušeli jsme si ve dvojicích, i jak se cítí nevidomí lidé. Vysvětlili jsme si, jak je důležitá naše dopomoc.
Toto téma si děti spíše "prožily", a to bylo to nejdůležitější. Hry a výchovné činnosti je bavily a v některých situacích vypadaly opravdu věrohodně.

Fotogalerie zde ...

---

Zkoumali jsme první jarní kytičky
Když jsme ještě mohli chodit do školky, vzali jsme si lupy, atlas rostlin a vydali se do přírody. Úplně stačilo dojít na náves, kde se rozprostíral modrý koberec ladoněk, z něhož vykukovaly hlavičky talovínů. Sněženky již odkvétaly, ale v jedné ze zahrádek jsme zahlédli první a jediný kvítek bledule. V trávě plné sedmikrásek jsme zkoumali i nerozkvetlé kytičky. Našli jsme lístečky řebříčku a pampelišek, lupa nám pomohla uvidět jejich malá poupátka. Ty mají ještě čas...

Fotogalerie zde ...

...

17. 2. Vyšetření očí - MŠ Sedlice

...

Výlet na hasičskou stanici v Kuklenách
Dne 11. 2. jsme se s dětmi vydali na exkurzi k hasičům do Kuklen. Počasí se docela udobřilo, děti byly připravené a natěšené a tak nám nic nestálo v cestě. Na místě nás čekali dva profesionální hasiči, kteří naši skupinu provedli garážemi hasičské stanice. Hasiči děti seznámili především s výbavou menšího výjezdového auta, které jezdí převážně k dopravním nehodám, ale také s výzbrojí velkého hasičského auta, které slouží zejména při hašení požárů. Viděli jsme ukázku stříhacích nůžek a rozpínacího nářadí, ukázku uložení "zraněné osoby" do zpevňovacích nosítek a výbavu každého hasiče při výjezdu.
Výlet se vydařil, děti opouštěly hasičárnu nadšené a s úsměvem na tváři. Jen jsme trochu litovali, že jsme neměli více času, protože jsme pospíchali na autobus.

Fotogalerie zde ...

---

6.2.2020 Karneval

Ve školce byste dnes děti těžko hledali. Byli tu Elsy a další princezny, indiánky, medvídek Pú, myšky, kuřátko, tygřice, čarodějnice, mumie, Vochomůrka a strojvůdce. Kdyby bylo potřeba uhasit oheň, uhasil by ho náš hasič. Pokud by se něco rozbilo, měli jsme tu opraváře. Před nebezpečím by nás ochránili Spidermann, Supermanni, želva Ninja, Kapitán Amerika, voják v plné polní, rytíř s obrovským mečem nebo kovboj. A kdyby se nám udělalo špatně, k dispozici jsme měli lékaře i s injekční stříkačkou. Můžete nakouknout...

Fotogalerie zde ...

---

2020 Sluníčko - Výlet na Bílou věž
Výlet byl pro všechny velkým zážitkem. Děti prováděl anděl a ve věži je čekalo překvapení. Přivítal je tatínek našeho Toníka. Vyprávěl o zvonu Augustin a o obrovských dřevěných žaluziích, které vyráběl. Vysvětlil jim, k čemu slouží a také ukázal, kde a jak se otevírají. To byla podívaná.
V rámci výletu se děti podívaly i do Katedrály Svatého Ducha.
Po návratu do školky některé tak tvrdě usnuly, že si je rodiče odnášeli v náručí. Že by to způsobilo těch 233 schodů?...

Fotogalerie zde ...

---

2020 Sluníčko - S předškoláky ve škole
Ve čtvrtek 23.1. jsme navštívili s předškoláky základní školu v Praskačce, zúčastnili se ukázkové hodiny dětí z první třídy, prohlédli si prostory školy a pozdravili jsme i děti, které dříve docházely do školky v Sedlici. Setkání bylo velmi vřelé a návštěva ve škole se dětem moc líbila.

Fotogalerie zde ...

---

2020 Sluníčko - Svět smyslů
V dalším týdnu je oslovilo téma „Svět smyslů“. Děti si názorně vyzkoušely prostřednictvím nabízených aktivit své smysly, ochutnaly různé potraviny, hmatem poznávaly předměty, byly částečně seznámeny se znakovou řečí a vyzkoušely si v doprovodu svého kamaráda, jak se cítí nevidomý člověk.

Fotogalerie zde ...

---

2020 Sluníčko - Svět tvarů a barev

V novém roce se děti v tématu „Svět tvarů a barev“ seznamovaly se základními tvary, jejich podobami a na interaktivní tabuli se je učily i správně graficky vyjádřit. Doufáme, že až půjdou k zápisu, své poznatky zúročí.

Fotogalerie zde ...

---

27.1. Beseda pro učitelky a rodiče se speciálním pedagogem Mgr. Soňou Procházkovou, DiS.

Pozvánka zde...

---

23.1. Návštěva "předškoláků" 1. třídy ZŠ Praskačka

---

16.1. Individuální schůzky s rodiči "předškoláků"

---

Advent v Klubíčku

To je krásná doba, všude plno světýlek. A co jsme všechno stihli? Upéct a nazdobit perníčky, vyrobit vánoční přání, ozdobit stromeček, pozvat tatínky a maminky na návštěvu do školky, ochutnávat cukroví,... A víte, kdo nás včera navštívil? Přece Ježíšek. Našli jsme od něho pod stromečkem spoustu dárečků. Děkujeme, Ježíšku.

Fotogalerie zde ...

---

11.12. 2019 od 16.00 hodin Klubíčko - Předvánoční posezení s dětmi a rodiči

---

5.12. 2019 Čertíkovský den

V tento den byla ve školce místo dětí spousta andílků a čertíků. Vyrábělo se, tancovalo a rejdilo. Pak se ale ve školce objevili Mikuláš, anděl a čert a ti byli nějací větší. Co myslíte, byli opravdoví?...

Fotogalerie zde...

---

2.12. 2019 Adventní jarmark

Děti a rodiče byli hodně pilní a tak bylo na jarmarku co prodávat. Svícínky, dekorace, záložky do knihy, perníčky, náramky,... A jak se v Čechách říká "bylo narváno". A to nejen na jarmarku, ale i v koutku občerstvení. Výrobky prodávaly děti a rodiče zastávali roli poradců při vracení peněz nazpět. My dospělí jsme se často zasmáli, protože děti by nejraději nevracely nic :-).

Fotogalerie zde ...

---

Sluníčko - Barevný podzim
Tvoření s přírodninami a samostatná práce dětí při řízené činnosti. Konec měsíce byl v duchu trochu strašidelném, ale prosvícený světlem lampiček a kouzelných dýní...

Fotogaleroe zde ...

---

Klubíčko - Upekli jsme svatomartinské rohlíčky
Někdo hlídal čísla na váze, někdo míchal těsto, někdo mlel ořechy, někdo míchal ořechovou náplň, všechny děti rolovaly a všechny ochutnávaly. Upekli jsme tolik rohlíčků, abychom se mohli se všemi ve školce rozdělit. A jestli se nám rohlíčky povedly, to zjistíte na poslední fotografii.

Fotogalerie zde ...

---

31.10.2019 Vánoční focení
Focení je možné i se sourozenci, kteří naši mateřskou školu nenavštěvují a to přednostně od 7.30 hodin.

---

30.10.2019 Dýňobraní
Zahradou se linula vůně dýňové polévky, čaje s citrónem a koření. To se to dlabalo. Práce šla všem od ruky, protože úkoly byly jasně rozdělené. Děti vybíraly dužninu a semínka, mamky a taťkové dokonale ovládali nože různých velikostí či aku vrtačku a dávali dýním vymyšlenou podobu. Vchod do školky nám zdobí dýně více či méně strašidelné, mnohozubé, málozubé i bezzubé, jedna trošku šilhající a jedna v podobě ježka. Dýně mají ale jedno společné - všechny jsou veselé...

Fotogalerie zde ...

---

15.10.2019 Výlet do hradeckých lesů
To byl krásný den. Sluníčko svítilo do podzimně zbarvujícího se lesa a my jsme toho tolik zažili... Viděli jsme spoustu krásných a zvláštních hub, berušku, stavěli jsme domečky, překonávali jsme lesní překážky, navštívili jsme dětský park Rytířské hradiště, kde jsme se posilnili dobrůtkami z domova. Nasbírali jsme různé lesní poklady a přivezli si je do školky.

Fotogalerie zde ...

---

5.10.2019 Vítání občánků
Naše malé děti z Mateřské školy Sedlice pod vedením paní učitelky Jany Klazarové přivítaly v sobotu 5. 10. na Obecním úřadě v Praskačce svým pěveckým vystoupením nově narozené spoluobčánky.

 

---

Klubíčko - Setkání dětí a rodičů na zahradě školky
Počasí nám zrovna moc nepřálo. Bylo chladno a foukal studený vítr. Nám to ale nevadilo. Zahřáli jsme se u ohýnku, opekli si buřtíky, ochutnali dobroty od maminek a byla legrace.

Fotogalerie zde...

---

Klubíčko - Připravili jsme zdravý zeleninový salát
Povídali jsme si o zelenině, vnímali ji zrakem, čichem, hmatem i chutí. Nakonec jsme vytvořili zeleninový salát. Strouhali jsme, krájeli jsme a to se nám líbilo. Skoro všichni jsme ochutnali, někteří z nás si několikrát přidali. Proč skoro všichni? Na paní učitelku nějak nezbylo :-).

Fotogalerie zde...

---

Z Klubíčka

Podívejte se, jak vypadaly první dny ve školce.

Fotogalerie zde ...