Úvod » Školka Sedlice » O Školce

14. 09. 2021

 

O školce

 

Provozní informace Fotogalerie    

 

Mateřská škola Sedlice je odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy, Praskačka 60. Ve dvou věkově smíšených třídách pracují tři plně kvalifikované učitelky a asistent pedagoga.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Jsme kamarádi“. Program je shodný i pro další odloučené pracoviště – Mateřskou školu Praskačka, se kterou úzce spolupracujeme.
 

 

Fotogalerie zde ...
 

Provozní informace zde ...